Uczniowie

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE UWZGLĘDNIAJĄCE POTRZEBY I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

                                                                   ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW KLAS 1 – 3

ROK SZKOLNY 2020/2021     

RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY TERMIN ZAJĘĆ
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
dla uczniów klasy 2a Małgorzata Pietrzykowska czwartek 11.45 – 12.30 s. 29
dla uczniów klasy 2b Monika Pawlak czwartek (co 2 tygodnie) 11.45 – 12.30 s. 27
dla uczniów klasy 2c Katarzyna Matuja wtorek (co 2 tygodnie) 11.45 – 12.30 s. 14
dla uczniów klasy 3a Iwona Durzalska piątek (co 2 tygodnie)  8.00 – 8.45 s.17
dla uczniów klasy 3b Gabriela Bazan czwartek 8.00 – 8.45 s.13
dla uczniów klasy 3c Monika Lewandowska wtorek 8.00 – 8.45 s.18
dla uczniów klasy 1a Małgorzata Jaworska środa (co 2 tygodnie)  8.00 – 8.45 s.15
dla uczniów klasy 1b Małgorzata Matlak poniedziałek (co 2 tygodnie) 12.45 – 13.30 s.28
zajęcia rozwijające zainteresowania
koło rozwijające sprawność rachunkową i logiczne myślenie dla klasy 2a Małgorzata Pietrzykowska wtorek 11.45 – 12.30 s.29
koło rozwijające sprawność rachunkową i logiczne myślenie dla klasy 2b Monika Pawlak wtorek 11.45 – 12.30 s.27
koło „Mali artyści” dla klasy 2c Katarzyna Matuja czwartek 12.45 –13.30 s.14
Klub Małego Europejczyka dla klasy 3a Iwona Durzalska poniedziałek 11.45 – 12.30 s.17
koło rozwijające sprawność rachunkową i logiczne myślenie dla klasy 3a Iwona Durzalska wtorek 8.00 – 8.45 s.17
koło „Mali artyści” dla klasy 3b Gabriela Bazan wtorek 12.45 – 13.15 s. 13
zajęcia taneczne z elementami Zumby dla klasy 3c Monika Lewandowska wtorek (co 2 tygodnie)  8.00 – 9.40 s.18
koło „Mali artyści” dla klasy 3c Monika Lewandowska wtorek (co 2 tygodnie)  8.00 – 9.40 s.18
koło „Mali artyści” dla klasy 1b Małgorzata Matlak wtorek 8.00 – 8.45 s.28
koło „Mali artyści” dla klasy 1a Małgorzata Jaworska czwartek 8.00 – 8.45 s.15

                                                                                                                       

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW KLAS 4 – 8

ROK SZKOLNY 2020/2021                                                      

RODZAJ ZAJĘĆ NAUCZYCIEL PROWADZĄCY TERMIN ZAJĘĆ
zajęcia rozwijające zainteresowania
Chór szkolny dla klas 4-8  Andrzej Dziedziak czwartek 8.00 – 8.45, 14.35 – 15.20
koło lingwistyczne dla klasy 7a Agnieszka Chamot-Durzalska wtorek 14.35 – 15.20 s.7
koło lingwistyczne dla klasy 7b Anna Jeżyk wtorek 7.00 – 7.45 s.25
koło lingwistyczne dla klasy 7c Alicja Kubala środa 13.40 – 14.25 s.24
koło lingwistyczne dla klasy 7d Alicja Kubala środa 14.35 0 15.20 s.8
koło lingwistyczne dla klasy 7e Alicja Kubala poniedziałek 14.35 0 15.20 s.10
koło artystyczne dla klasy 6a/6b/6c Emilia Kuczyńska wtorek 13.40 – 14.50 s.5
gry i zabawy logiczne dla klasy 5a Anna Wroczyńska czwartek 8.00 – 8.45  s.9
gry i zabawy logiczne dla klasy 5b Anna Wroczyńska poniedziałek 12.45 – 13.30 s.1
dodatkowe zajęcia matematyczne dla klasy dla klasy 8a Ewa Jezierska piątek (co 2 tygodnie) 7.00 – 7.45 s.5
dodatkowe zajęcia z chemii dla klas 7 Ewa Jezierska piątek (co 2 tygodnie) 7.00 – 7.45 s.24
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla klasy 8ac Anna Jeżyk czwartek 7.00 – 7.45 s.25
dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla klasy 6b Marta Konieczna poniedziałek 7.00 – 7.45 s.23
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla klasy 6b Elżbieta Sokół piątek 12.45 – 13.30 s.23
SOS dziewczęta  Marta Walczak poniedziałek 14.30 – 16.00
SOS dziewczęta Nina Śnieg wtorek 15.30 – 17.00
Szkolne Koło PCK  Alicja Olek środa 14.30 – 15.15 s.9
zajęcia literacko – czytelnicze dla klasy 8a

 

Marta Konieczna

wtorek (co 2 tygodnie) 14.35 – 15.20 s.5
zajęcia literacko – czytelnicze dla klasy 8b wtorek (co 2 tygodnie) 14.35 – 15.20 s.20
zajęcia literacko – czytelnicze dla klasy 8c Arkadiusz Zimny środa (co 2 tygodnie) 7.00 – 7.45 s.6
SKS chłopcy Jerzy Wleklak

środa 15.30 – 16.30

czwartek 14.30 – 15.30

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z języka angielskiego dla klasy 5a Elżbieta Sokół środa (co 2 tygodnie) 14.35 – 14.25 s.9
z języka angielskiego dla klasy 5b Elżbieta Sokół środa (co 2 tygodnie) 13.40 – 15.20 s.1
z matematyki dla klasy 7b/7c Małgorzata Kowalska piątek (co 2 tygodnie) 7.00 – 7.45 s.24
z matematyki dla klasy 7a/7d/7e Agnieszka Kusiak piątek (co 2 tygodnie) 7.00 – 7.45 s.10
z języka polskiego dla klasy 7a/7c/7d Sławomir Starczynowski poniedziałek (co 2 tygodnie)  14.35 – 15.20 s.8
z języka polskiego dla klasy 7b/7e Anna Suchorska środa (co 2 tygodnie) 7.00 – 7.45 s.10

 

Szkolny zestaw programów nauczania

KALENDARZ SZKOLNY 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2020r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia do 31 grudnia 2020r.
Ferie zimowe 15 do 28 lutego 2021r.
kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
Wiosenna przerwa świąteczna 1 do 6 kwietnia 2021r.
Egzamin ósmoklasisty 25, 26, 27  maja 2021r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25 czerwca 2021r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
  •  
Ferie letnie 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r.

DŁUGOŚĆ OKRESÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

I okres – 01 IX 2020r. do 31 I 2021r.

II okres – 01 II 2021r. do 25 VI 2021r.

 

Plan lekcji Rok szkolny 2020/2021

                                                       Klasa 1 – 3 

                                                        Klasa 4 – 8

Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY TEKST UJEDNOLICONY

Zmiany oznaczone kolorem zielonym zostały wprowadzone:
1. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr XX/2019/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.– zmiany wprowadzone uchwałą obowiązują od 01 września 2020 r.
2. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr I/2020/2021 z dnia 15 września 2021 r. – zmiany wprowadzone uchwałą obowiązują od 16 września 2020 r.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA W CZASIE EPIDEMII 
PROCEDURY DZIAŁANIA GABINETU PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE – STARA PODSTAWA PROGRAMOWA

KLASA 3

KLASA 6 

REGULAMIN WYCIECZEK

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Scroll Up
Font Resize
Kontrast