Uczniowie

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE UWZGLĘDNIAJĄCE POTRZEBY I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASY 1 – 3

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin zajęć

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uwzględniające potrzeby uczniów w zakresie

WYRÓWNYWANIA BRAKÓW EDUKACYJNYCH

dla uczniów klasy 1 b  G. Bazan czwartek 11.45 – 12.30 s. 13
dla uczniów klasy 1 a  I. Durzalska poniedziałek 12.45 – 13.30 s.17
dla uczniów klasy 1 c  M. Lewandowska wtorek 12.45 – 13.30 s. 18
praca indywidualna z uczniem klasy 2 a M. Matlak termin uzgodniony indywidualnie
dla uczniów klasy 2 b  A. Ptak wtorek 11.45 – 12.30 s. 14
dla uczniów klasy 2 c  M. Jaworska wtorek 12.45 – 13.30 s.34
dla uczniów klasy 3 a  M. Pietrzykowska

czwartek 11.45 – 12.30 s.29

(wymiennie co 2 tygodnie)

dla uczniów klasy 3 b  M. Pawlak

wtorek 8.00 – 8.45 s.27

(wymiennie co 2 tygodnie)

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uwzględniające potrzeby uczniów w zakresie                     

ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW

Klub Małego Europejczyka  I. Durzalska czwartek 11.45 – 12.30 s.17
z elementami edukacji matematycznej dla klasy 3 a M. Pietrzykowska

czwartek 11.45 – 12.30 s.29

(wymiennie co 2 tygodnie)

z elementami edukacji matematycznej dla klasy 3 b M. Pawlak

wtorek 8.00 – 8.45 s.27

(wymiennie co 2 tygodnie)

z elementami edukacji plastycznej dla klasy 1 b G. Bazan wtorek 12.45 – 13.30 s. 13
z elementami ruchu i tańca M. Sobczyńska środa 15.00 – 15.30
14 Kaliska Gromada Zuchowa „Przyjazne Iskierki” dla klas 2 i 3 E. Sokół termin do uzgodnienia
zajęcia ruchowe z elementami muzykoterapii / Klub „Wiewiórka” PCK M. Lewandowska

Środa 11.45 – 12.30 s.18

(wymiennie co 2 tygodnie)

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

koło plastyczne dla klasy 2 c  M. Jaworska czwartek 11.45 – 12.30 s.15
koło matematyczne dla klasy 2 a M. Matlak czwartek 11.45 – 12.30 s. 28
koło matematyczne dla klasy 2 b  A. Ptak czwartek 11.45 – 12.30 s. 14

 

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE UWZGLĘDNIAJĄCE POTRZEBY I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASY 4 – 8

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin zajęć

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uwzględniające potrzeby uczniów w zakresie                    

ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW

Chór szkolny  A. Dziedziak czwartek, piątek 13.40 – 14.25
SKS chłopcy  J. Wleklak

poniedziałek 15.30 – 16.30

czwartek 15.30 – 16.30

Szkolne Koło PCK  A. Olek Poniedziałek 13.40 – 14.25 s. 9
z elementami plastyki dla klas 4 – 7  E. Kuczyńska czwartek 13.40 – 14.25 s. 5
z elementami plastyki / papieroplastyki dla klas 4 – 7 K. Woźniak poniedziałek 13.40 – 14.25 s. 22
z elementami historii dla klas 5  J. Musiał – Gałdusińska piątek (co 2 tygodnie) 14.30 – 15.15 s.1
z elementami historii dla klasy 6 i 7  J. Musiał – Gałdusińska piątek (co 2 tygodnie) 14.30 – 15.15 s.1
z elementami historii dla klasy 8  J. Musiał – Gałdusińska środa (co 2 tygodnie) 14.30 – 15.15 s.1
z elementami WOS M. Kidoń poniedziałek (co 2 tygodnie) 15.30 – 16.15 s. 1
z elementami historii dla klas 4 M. Kidoń poniedziałek (co 2 tygodnie) 14.30 – 15.15 s. 1
przygotowujące do konkursów matematycznych dla klas 5 i 8 A. Kusiak termin zajęć zostanie podany później – zajęcia zaczną się od listopada
z elementami chemii dla klas 8 E. Lukas poniedziałek 13.40 – 14.25 s. 24
przygotowujące do konkursów matematycznych dla klas 6 i 7 M. Kowalska

poniedziałek (co 2 tygodnie) 15.20 – 16.00 s.6

 

13 Kaliska Drużyna Harcerska „Listowie”,

E. Sokół

A. Suchorska

termin do uzgodnienia

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

koło geograficzne dla klas 7 a b A. Olek poniedziałek 7.10 – 7.55 s. 9
koło biologiczne dla klas 7 a b A. Lesień piątek 14.30 – 15.15 s. 20
koło polonistyczne dla klasy 5 a S. Starczynowski poniedziałek, 8.00 – 8.45 s. 20
koło polonistyczne dla klasy 5 b A. Suchorska wtorek, 14.35 – 15.20 s. 2
koło polonistyczne dla klasy 5 c S. Starczynowski piątek, 8.00 – 8.45 s. 20
koło polonistyczne dla klasy 5 d S. Starczynowski wtorek, 8.00 – 8.45 s. 7
koło polonistyczne dla klasy 5 e A. Suchorska środa, 8.55 – 9.40  s. 25b
SOS dziewczęta  J. Nowakowska wtorek 15.20 – 16.50
SOS dziewczęta M. Szczepaniak środa 15.30 – 17.00

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uwzględniające potrzeby uczniów w zakresie

WYRÓWNYWANIA BRAKÓW EDUKACYJNYCH

przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego dla klasy 8 a A. Zimny

poniedziałek (co 2 tygodnie) 8.00 – 8.55 s. 23

 

przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego dla klasy 8 c A. Zimny

poniedziałek (co 2 tygodnie)13.40 – 14.25 s. 23

 

przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego dla klasy 8 b  M. Konieczna piątek (co 2 tygodnie) 7.10 – 7.55 s. 2
przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki dla klasy 8 b A. Kusiak

 

termin zajęć zostanie podany później – zajęcia zaczną się od listopada

przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki dla klasy 8 b A. Kusiak
przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki dla klasy 8 a E. Kubiak piątek 7.10 – 7.55 s. 6
z języka polskiego dla klasy  6 a b  M. Konieczna  środa (co 2 tygodnie) 13.40 – 14.25 s.2
z języka polskiego dla klasy 4 b  M. Konieczna  środa (co 2 tygodnie) 13.40 – 14.25 s.2
z języka polskiego dla klasy 7 a  M. Konieczna  środa (co 2 tygodnie) 14.35 – 15.20 s.2
z j. angielskiego dla klasy 5 c d e A. Jeżyk piątek (co 2 tygodnie) 8.00 – 8.45 s.25a
z j. angielskiego dla klasy 8 a b c A. Jeżyk środa 7.10 – 7.55 s. 25a
z matematyki dla klas 6 i 7 M. Kowalska

poniedziałek (co 2 tygodnie) 15.20 – 16.00 s.6

 

z matematyki dla klas 4 A. Wroczyńska piątek (1x w miesiącu) 13.40 – 14.25 s. 5
z chemii dla klas 7 i 8 E. Lukas środa 7.10 – 7.55 s. 24
z matematyki dla klas 5 c i 6 a – wymiennie E. Kubiak środa 7.10 – 7.55 s. 6
praca indywidualna z uczniem M. Idczak wtorek 12.30 – 13.30
praca indywidualna z uczniem A. Chamot – Durzalska

wtorek 13.40 – 14.25

 

 

Szkolny zestaw programów nauczania

KALENDARZ SZKOLNY 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02 września 2019r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia do 31 grudnia 2019r.
Ferie zimowe  27 stycznia do 9 lutego 2020r.
kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
Wiosenna przerwa świąteczna 9 do 14 kwietnia 2020r.
Egzamin ósmoklasisty 21, 22 i 23 kwietnia 2020r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
  • 31 października 2020r. – czwartek przed 1 listopada
  • 2 i 3 stycznia 2020r. –  czwartek i piątek miedzy dniami wolnymi
  • 21, 22 i 23 kwietnia 2020r. – egzamin ósmoklasisty
  • 30 kwietnia 2020r. – czwartek przed weekendem majowym
  • 12 czerwca 2020r.  – piątek po Bożym Ciele
Ferie letnie 27 czerwca do 31 sierpnia 2020r.

DŁUGOŚĆ OKRESÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

I okres – 02 IX 2019r. do 24 I 2020r.

II okres – 10 II 2020r. do 26 VI 2020r.

 

Plan lekcji Rok szkolny 2018/2019

Sprawdź plan lekcji kl. 1 – 3

Sprawdź plan lekcji kl. 4 – 8

Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY TEKST UJEDNOLICONY

Zmiany oznaczone kolorem zielonym zostały wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej nr XIX/2018/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu – zmiany wprowadzone uchwałą obowiązują od 01 września 2019r.

Uchwała Rady Pedagogicznej nr I/2019/2020 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu – zmiany wprowadzone uchwałą obowiązują od 14 września 2019 r.
Uchwała Rady Pedagogicznej nr II/2019/2020 z dnia 13 września 2019 r. w sprawie opracowania i opublikowania tekstu ujednoliconego Statutu Szkoły

WYMAGANIA EDUKACYJNE – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE – STARA PODSTAWA PROGRAMOWA

KLASA 3

KLASA 6 

REGULAMIN WYCIECZEK

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN BASENU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI OSRiR

Scroll Up
Font Resize
Kontrast