Uczniowie

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE UWZGLĘDNIAJĄCE POTRZEBY I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

                                                                   ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW KLAS 1 – 3

ROK SZKOLNY 2019/2020  II okres                                                                                                                            

RODZAJ ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

TERMIN ZAJĘĆ

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

dla uczniów klasy 1a

Małgorzata Pietrzykowska

poniedziałek (co 2 tygodnie) 12.45 – 13.30 s. 29

 

dla uczniów klasy 1b

Monika Pawlak

piątek (co 2 tygodnie)  11.45 – 12.30 s.27

 

dla uczniów klasy 1c

Katarzyna Matuja

piątek (co 2 tygodnie) 11.45 – 12.30 s.29

 

dla uczniów klasy 2a

Iwona Durzalska

środa (co 2 tygodnie)  11.45 – 12.30 s.17

dla uczniów klasy 2b

Gabriela Bazan

piątek (co 2 tygodnie)   11.45 –  12.30  s.13                     

dla uczniów klasy 2c

Monika Lewandowska

poniedziałek 11.45 – 12.15 s.18

dla uczniów klasy 3a

 

Małgorzata Matlak

środa (co 2 tygodnie)  11.45 – 12.30 s.28

dla uczniów klasy 3b

Aleksandra Jamruszka

wtorek (co 2 tygodnie) 11.45 – 12.30 s.14

dla uczniów klasy 3c

Małgorzata Jaworska

piątek (co 2 tygodnie) 11.45 – 12.30 s.15

zajęcia rozwijające zainteresowania

koło matematyczne dla klasy 1a

Małgorzata Pietrzykowska

czwartek 11.45 – 12.30 s.29

koło plastyczne dla klasy 1b

Monika Pawlak

poniedziałek 12.45 – 13.30 s.27

koło plastyczne dla klasy 1c

Katarzyna Matuja

środa 12.45 –13.30 s.29

Klub Małego Europejczyka dla klasy 2a

Iwona Durzalska

poniedziałek 11.45 – 12.30 s.17

koło plastyczne dla klasy 2b

Gabriela Bazan

środa 11.45 – 12.30

zajęcia taneczne z elementami Zumby dla klasy 2c/Klub ,, Wiewiórka” PCK

Monika Lewandowska

środa 12.45 – 13.30 s.18

koło matematyczne dla klasy 3a

 

Małgorzata Matlak

czwartek 8.00 – 8.45 s.28

koło plastyczne dla klasy 3a

wtorek 12.45 – 13.30 s.28

koło matematyczne dla klasy 3b

Aleksandra Jamruszka

środa 11.45 – 12.30 s.14

koło plastyczne dla klasy 3b

czwartek 13.10 – 13.55 s.14

koło matematyczne dla klasy 3c

Małgorzata Jaworska

poniedziałek 11.45 – 12.30 s.15

koło plastyczne dla klasy 3c

czwartek 8.55 – 9.40 s.15

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW KLAS 4 – 8

ROK SZKOLNY 2019/2020 II okres                                                        

RODZAJ ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

TERMIN ZAJĘĆ

zajęcia rozwijające zainteresowania

Chór szkolny dla klas 4-8

 Andrzej Dziedziak

czwartek 8.00 – 8.45

wtorek, środa, czwartek 14.35 – 15.20

zajęcia rozwijające zainteresowania                 z matematyki dla klas 6

 

Agnieszka Kusiak

środa (co 2 tygodnie) 8.55 – 9.40 s.10 (6a)

środa (co 2 tygodnie) 13.40 – 14.25  s.10 (6c)

poniedziałek (co 2 tygodnie) 12.45 – 13.30 s.10 (6d)

poniedziałek (co 2 tygodnie) 12.45 – 13.20 s.10 (6e)

zajęcia rozwijające zainteresowania                  z matematyki dla klasy 6b

Małgorzata Kowalska

poniedziałek (co 2 tygodnie) 13.40 – 14.25 s.6

 

zajęcia z matematyki dla klasy 5a

zajęcia z matematyki dla klasy 5b

zajęcia z matematyki dla klasy 5c

 

Anna Wroczyńska

             czwartek 12.45 – 13.30  s.10

wtorek 8.00 – 8.45 s. 5

poniedziałek 12.45 – 13.30 s.11

koło polonistyczne dla klasy 6

 

 

Anna Suchorska

piątek  (co 2 tygodnie) 12.45 – 13.30 s.11 (6a)

środa  (co 2 tygodnie) 8.55 – 9.40 s.11 (6b)

piątek  (co 2 tygodnie) 12.45 – 13.30 s.11 (6c)

środa  (co 2 tygodnie) 9.50 – 10.35 s.11 (6d)

środa  (co 2 tygodnie) 9.50 – 10.35 s.11 (6e)

koło fizyczne dla klas 7

Mirosław Szymczak

piątek 13.40 – 14.45 s.24

SOS dziewczęta

 Marta Walczak

wtorek 15.20 – 16.50

SOS dziewczęta

Marta Szczepaniak

środa 15.30 – 17.00

zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uwzględniające potrzeby uczniów w zakresie rozwijania zainteresowań – art.42 KN

Szkolne Koło PCK

 Alicja Olek

poniedziałek 14.30 – 15.15 s.9

zajęcia przygotowujące do egzaminu z jęz. polskiego dla klasy 8a

 

 

Marta Konieczna

czwartek 7.10 – 7.55 s.2

zajęcia przygotowujące do egzaminu z jęz. polskiego dla klasy 7a

środa 7.10 – 7.55 s.2

zajęcia przygotowujące do egzaminu z jęz. polskiego dla klasy 7b

piątek 7.10 – 7.55 s.2

zajęcia przygotowujące do egzaminu z jęz. polskiego dla klasy 8b

Arkadiusz Zimny

wtorek (co 2 tygodnie) 8.00 – 8.45 /I grupa/

środa (co 2 tygodnie) 8.00 – 8.45 /II grupa/

SKS chłopcy

Jerzy Wleklak

poniedziałek 15.30 – 16.30

czwartek 15.30 – 16.30

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

dla klas 8a i 8b z języka angielskiego

A. Chamot-Durzalska

poniedziałek 15.30-16.15 s.21

 

zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uwzględniające potrzeby uczniów w zakresie wyrównywania braków edukacyjnych – art.42 KN

dla klas 6c i 7a z matematyki

Ewa Jezierska

poniedziałek (co 2 tygodnie) 8.55 – 9.40 s.24 /6c/

czwartek (co 2 tygodnie) 13.40 – 14.25 s.24 /7a/

dla klas 6b i 6d z języka angielskiego

Anna Jeżyk

środa 8.00 – 8.45 s.25

(naprzemiennie klasa 6b i 6d)

dla klasy 5b z języka polskiego

Marta Konieczna

piątek (co 2 tygodnie)  8.00 – 8.45 s.2

Szkolny zestaw programów nauczania

KALENDARZ SZKOLNY 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 01 września 2020r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia do 31 grudnia 2020r.
Ferie zimowe 15 do 28 lutego 2021r.
kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
Wiosenna przerwa świąteczna 1 do 6 kwietnia 2021r.
Egzamin ósmoklasisty 25, 26, 27  maja 2021r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25 czerwca 2021r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
  •  
Ferie letnie 26 czerwca do 31 sierpnia 2021r.

DŁUGOŚĆ OKRESÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

I okres – 01 IX 2020r. do 31 I 2021r.

II okres – 01 II 2021r. do 25 VI 2021r.

 

Plan lekcji Rok szkolny 2020/2021

Sprawdź plan lekcji kl. 1 – 3

Sprawdź plan lekcji kl. 4 – 8

Przerwy klas 4 – 8 

Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY TEKST UJEDNOLICONY

Zmiany oznaczone kolorem zielonym zostały wprowadzone:
1. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr XX/2019/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.– zmiany wprowadzone uchwałą obowiązują od 01 września 2020 r.
2. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr I/2020/2021 z dnia 15 września 2021 r. – zmiany wprowadzone uchwałą obowiązują od 16 września 2020 r.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA W CZASIE EPIDEMII 
PROCEDURY DZIAŁANIA GABINETU PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE – STARA PODSTAWA PROGRAMOWA

KLASA 3

KLASA 6 

REGULAMIN WYCIECZEK

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Scroll Up
Font Resize
Kontrast