Uczniowie

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE UWZGLĘDNIAJĄCE POTRZEBY I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW

ROK SZKOLNY 2019/2020

KLASY 1 – 3

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin zajęć

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

dla uczniów klasy 1a

M. Pietrzykowska

 

czwartek (co 2 tygodnie) 11.45 – 12.30 s. 29

 

dla uczniów klasy 1b

M. Pawlak

piątek (co 2 tygodnie)  11.45 – 12.30 s.27

 

dla uczniów klasy 1c

K. Matuja

 

piątek (co 2 tygodnie) 11.45 – 12.30 s.29

 

dla uczniów klasy 2a

I. Durzalska

środa 11.45 – 12.30 s.17

dla uczniów klasy 2b

G. Bazan

piątek 11.45 –  13.05  s.13                     

dla uczniów klasy 2c

M. Lewandowska

poniedziałek 11.45 – 12.30 s.18

dla uczniów klasy 3a

M. Matlak

środa 11.45 – 12.30 s.28

dla uczniów klasy 3b

A. Jamruszka

wtorek (co 2 tygodnie) 11.45 – 12.30 s.14

dla uczniów klasy 3c

M. Jaworska

czwartek (co 2 tygodnie) 8.55 – 9.40 s.15

zajęcia logopedyczne dodatkowe

 

A. Mazurek

poniedziałek 11.45 – 12.30 s.31

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dodatkowe

środa 8.00 – 8.45 s.31

Zajęcia rozwijające zainteresowania

koło matematyczne dla klasy 1a

M. Pietrzykowska

poniedziałek 12.45 – 13.30 s.29

koło plastyczne dla klasy 1b

M. Pawlak

poniedziałek 12.45 – 13.30 s.27

koło plastyczne dla klasy 1c

K. Matuja

środa 12.45 –13.30 s.29

Klub Małego Europejczyka dla klasy 2a

 

I. Durzalska

poniedziałek 11.45 – 13.15 s.17

koło matematyczne dla klasy 2a

piątek 11.45 – 12.30 s.17

koło plastyczne dla klasy 2b

G. Bazan

środa 11.45 – 12.30

zajęcia taneczne z elementami Zumby dla klasy 2c/Klub ,, Wiewiórka” PCK

M. Lewandowska

środa 12.45 – 13.30 s.18

koło matematyczne dla klasy 3a

 

M. Matlak

czwartek 8.00 – 8.45 s.28

koło plastyczne dla klasy 3a

wtorek 12.45 – 13.30 s.28

koło matematyczne dla klasy 3b

 

A. Jamruszka

środa 11.45 – 12.30 s.14

koło plastyczne dla klasy 3b

czwartek 13.10 – 13.55 s.14

koło matematyczne dla klasy 3c

 

M. Jaworska

poniedziałek 11.45 – 12.30 s.15

koło plastyczne dla klasy 3c

piątek 11.45 – 12.30 s.15

14 Kaliska Gromada Zuchowa „Przyjazne Iskierki” dla klas 2 i 3

I.            Korycka

K. Zakrzewska

termin do uzgodnienia

zajęcia plastyczne

         I. Kuehn

poniedziałek 13.00 – 15.00

zajęcia przyrodnicze

     E. Jankiewicz

środa 12.00 – 13.00

piątek 13.00 – 14.00

zajęcia ruchowe prozdrowotne

    M. Sobczyńska

wtorek 14.00 – 15.00

KLASY 4 – 8

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Termin zajęć

Zajęcia rozwijające zainteresowania

Chór szkolny dla klas 4-8

 A. Dziedziak

czwartek 8.00 – 8.45

wtorek, środa, czwartek 14.35 – 15.20

Szkolne Koło PCK

 A. Olek

poniedziałek 14.30 – 15.15 s.9

zajęcia origami

K. Woźniak

poniedziałek 13.40 – 14.25 s.22

koło historyczne dla klas 7-8

 J. Musiał – Gałdusińska

czwartek 14.30 – 15.15 s.1

zajęcia rozwijające umiejętności                  z matematyki dla klas 6

 

 

A. Kusiak

środa (co 2 tygodnie) 8.55 – 9.40 s.10 (6a)

poniedziałek (co 2 tygodnie) 13.40 – 14.25 s.10 (6b)

środa (co 2 tygodnie) 13.40 – 14.25  s.10 (6c)

poniedziałek (co 2 tygodnie) 12.45 – 13.30 s.10 (6d)

poniedziałek (co 2 tygodnie) 12.45 – 13.20 s.10 (6e)

zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki dla klasy 8a

M. Kowalska

piątek 7.10 – 7.55 s.6

 

zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki dla klasy 8b

czwartek 7.10 – 7.55 s.6

zajęcia przygotowujące do egzaminu z jęz. polskiego dla klasy 8a

M. Konieczna

czwartek 7.10 – 7.55 s.2

zajęcia przygotowujące do egzaminu z jęz. polskiego dla klasy 8b

A. Zimny

wtorek (co 2 tygodnie) 8.00 – 8.45 /I grupa/

środa (co 2 tygodnie) 8.45 /II grupa/

koło polonistyczne

piątek 13.40 – 14.25

zajęcia z matematyki dla klasy 5a

zajęcia z matematyki dla klasy 5b

zajęcia z matematyki dla klasy 5c

A. Wroczyńska

czwartek 12.45 – 13.30  s.10

wtorek 8.00 – 8.45 s. 5

poniedziałek 12.45 – 13.30 s.11

koło jęz. angielskiego dla klasy 6b

A.Jeżyk

czwartek 8.00 – 8.45 s.25

13 Kaliska Drużyna Harcerska „Listowie”,

J. Szmaja,

M. Szczepaniak, M. Sobczyńska

termin do uzgodnienia

koło biologiczne dla klas 7

D. Chojnacka

środa 7.10 – 7.55 s. 20

koło polonistyczne dla klasy 6

A. Suchorska

piątek  (co 2 tygodnie) 12.45 – 13.30 s.11 (6a)

środa  (co 2 tygodnie) 8.55 – 9.40 s.11 (6b)

piątek  (co 2 tygodnie) 12.45 – 13.30 s.11 (6c)

środa  (co 2 tygodnie) 9.50 – 10.35 s.11 (6d)

środa  (co 2 tygodnie) 9.50 – 10.35 s.11 (6e)

koło fizyczne dla klas 7

M. Szymczak

piątek 13.40 – 14.45 s.24

koło matematyczne dla klasy 7a

E. Kubiak

wtorek (co 2 tygodnie)  7.10 – 7.55 s.

SOS dziewczęta

 M. Walczak

wtorek 15.20 – 16.50

SOS dziewczęta

M. Szczepaniak

środa 15.30 – 17.00

SKS chłopcy

J. Wleklak

poniedziałek 15.30 – 16.30

czwartek 15.30 – 16.30

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

dla klas 8a i 8b z języka angielskiego

A. Chamot-Durzalska

poniedziałek 15.30-16.15 s.21

 

dla klasy 6a z języka angielskiego

A. Chamot-Durzalska

poniedziałek 12.45 – 13.30

13.40 – 14.25 s.21

dla klas 6b i 6d z języka angielskiego

A. Jeżyk

środa 8.00 – 8.45 s.25

dla klas 5b, 7a, 7b z języka polskiego

M. Konieczna

poniedziałek 13.40 – 14.25 s.2 (5b)

poniedziałek 14.35 – 15.20 s.2 (7a)

piątek 13.40 – 14.25 s.2 (7b)

dla klas 6c i 7a z matematyki

E. Kubiak

piątek 7.10 – 7.55 s. 6 (6c)

środa 7.10 – 7.55 s.6 (7a)

dla klas 6a, 6d, 6e z matematyki

A.    Kusiak

poniedziałek (co 2 tygodnie) 13.40 – 14.25 s.10 (6de)

środa (co 2 tygodnie) 8.55 – 9.40 s.10 (6a)

dla klas 6d, 6c, 6a z języka polskiego

 S. Starczynowski

środa 8.55 – 9.40 s. 7 (6d)

piątek 12.45 – 13.30 s.7 (5c)

piątek 13.40 – 14.25 s.7 (6ac)

dla klas 5 z geografii

A. Olek

wtorek 7.10 – 7.55 s.9

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne

 

J. Szmaja

poniedziałek 13.40 – 14.25 (5c/6d)

poniedziałek 14.35 – 15.20 (6b)

czwartek 13.40 – 14.25 (6c/6e)

czwartek 14.35 – 15.20 (7a/7c)

Szkolny zestaw programów nauczania

KALENDARZ SZKOLNY 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02 września 2019r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia do 31 grudnia 2019r.
Ferie zimowe  27 stycznia do 9 lutego 2020r.
kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
Wiosenna przerwa świąteczna 9 do 14 kwietnia 2020r.
Egzamin ósmoklasisty 21, 22 i 23 kwietnia 2020r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
  • 31 października 2020r. – czwartek przed 1 listopada
  • 2 i 3 stycznia 2020r. –  czwartek i piątek miedzy dniami wolnymi
  • 21, 22 i 23 kwietnia 2020r. – egzamin ósmoklasisty
  • 30 kwietnia 2020r. – czwartek przed weekendem majowym
  • 12 czerwca 2020r.  – piątek po Bożym Ciele
Ferie letnie 27 czerwca do 31 sierpnia 2020r.

DŁUGOŚĆ OKRESÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

I okres – 02 IX 2019r. do 24 I 2020r.

II okres – 10 II 2020r. do 26 VI 2020r.

 

Plan lekcji Rok szkolny 2019/2020

Sprawdź plan lekcji kl. 1 – 3

Sprawdź plan lekcji kl. 4 – 8

Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY TEKST UJEDNOLICONY

Zmiany oznaczone kolorem zielonym zostały wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej nr IX/2019/2020 z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu – zmiany wprowadzone uchwałą obowiązują od 23 października 2019 r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3

KLASA 4

KLASA 5

KLASA 6

KLASA 7

KLASA 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE – STARA PODSTAWA PROGRAMOWA

KLASA 3

KLASA 6 

REGULAMIN WYCIECZEK

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Scroll Up
Font Resize
Kontrast