O Szkole

Najstarszy zapis w kronikach szkoły przedstawia się tak:

1969/1970
W dniu 28 sierpnia 1969 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej powierzono mi funkcję kronikarki szkolnej. Zobowiązuję się zapisywać wszystkie wydarzenia systematycznie i dokładnie…

Bożena Krupa Kalisz, dnia 2 września 1969r.
Niezmiernie mi przyjemnie rozpocząć notatki tej kroniki w roku, w którym nasza Ojczyzna obchodzi 25-lecie swego istnienia. Pragnę na wstępie krótko przypomnieć historię powstania uruchomienia szkoły po okupacji hitlerowskiej.
W marcu 1945r. władze szkolne po zorganizowaniu na terenie miasta i powiatu normalnych szkół powszechnych, energicznie przystąpiły do zorganizowania szkół dla młodzieży poza wiekiem szkolnym. Utworzono dwie szkoły: szkołę Nr 14 dla młodzieży męskiej i taką samą szkołę Nr 15 dla dziewcząt. Kierownictwo naszej szkoły objął pan Józef Musiał. Do użytku szkole Nr 14 miał być oddany budynek po gimnazjum A. Asnyka. W budynku tym ulokował się Państwowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Po trzykrotnym omawianiu sprawy z kierownikiem urzędu, który przedstawił atuty za i przeciw, kierownik Józef Musiał został przekonany, że budynek ten całkowicie odpowiada urzędowi i rozpoczął pogoń za innym lokum. Wyszukano budynek po gimnazjum żydowskim, który w czasie wojny Niemcy przerobili na siedzibę organizacji lotniczej.
Urząd Mieszkaniowy przyznał ten budynek na użytek szkole Nr 14. Budynek był wstanie okropnym. Bez jednej szyby, bez wody i zepsutą kanalizacją . Brak było mebli . Dzięki dużemu wysiłkowi kierownika szkoły i nauczycieli budynek doprowadzono do porządku . W dniu 19, 20 i 21 marca odbyły się  egzaminy do wszystkich klas szkoły.  Było bardzo zimno i egzaminy odbywały się w salach pozbawionych szyb i ławek. Egzaminonowani  opierali kartki papieru, na których pisali, sobie wzajemnie na plecach lub pisali w siadzie skrzyżnym na podłodze.
Dnia 9 kwietnia nauczycielstwo otrzymało pierwszą pensję, która dla większości grona nauczycielskiego wyrażała się w sumie 450 zł. Okazało się, ze wystarcza ona na kupienie kilograma tłuszczu. Wreszcie dnia 11 kwietnia 1945 r. uczniowie pierwszy raz przyszli na normalne zajęcia szkolne. W klasach panowało przejmujące zimno, gdyż kwiecień tego roku był bardzo chłodny, a w budynku nie było w dalszym ciągu ani jednej szyby. Do pracy zgłosiło się 10 nauczycieli. Powoli zaczęto meblować klasy. Rok szkolny zakończył się dnia 14 lipca 1945 r. pierwszy rok szkolny, po pięć i pół- letniej niewoli.
A dziś po 25 latach ?
W dniu 28 sierpnia 1969r. odbyło się pierwsze posiedzenie  Rady Pedagogicznej na roku szkolnym 1969/70. Drugie zebranie odbyło się w dniu 31 sierpnia. Kierownik szkoły ob. Zbigniew Kaniewski oraz jego zastępczyni ob. Bożena Szymańska zapoznali zebranych nauczycieli z przydziałem wychowawstw oraz przydziałem  nauczania:
Klasa  I p. Barbara Karwowska , IIa p. Maria Przybyła, IIb, p. Maria Tarchalska, IIIa  p. Kazimiera Rabe, IIIb p. Danuta Ciepłoch, IVa p. Władysława Leśniak, IVb p. Maria Kucza, Va p.  Adolfina Weilland, Vb p. Maria Papierska, Vc p. Bożena Krupa, VIa p. Maria Piotrowska , VIb p. Maria Kordelas, VIIa p. Bożena Szymańska, VII b p. Bożena Kozieł, VII c  p. Anna Jarczewska, VIIa p. Wiesława Antoszczyk, VIIIb p. Józef Musiał, VIIIc p. Kazimiera Dunaj.
A oto grupa nauczycieli, którzy wychowawstw nie mają:
Leonard Babiński, Urszula Gill, Józef Jezierski, Wanda Sobczak, Andrzej Wałkowski, Alicja Witkowska
Bibliotekę prowadzi pani Barbara Ałaszewska. Sekretarką jest pani Zofia Jezierska. Opiekę lekarską sprawuje nad naszą młodzieżą lek. med. Irena Nowakowa oraz higienistka Anna Czechowska…

SZKOLNE KALENDARIUM

 • 1945 – Utworzenie szkoły Nr 14 dla młodzieży męskiej.
 • 1971 – Przeniesienie czternastki do nowego budynku przy ul. A. Mickiewicza – kierownikiem szkoły zostaje p. Zbigniew Kaniewski, zastępczynią p. Bożena Szymańska .
 • 1971 – Uczniowie na ubraniach noszą tarczę szkoły – jej wzór jest podobny do dzisiejszego logo szkoły.
 • 1972 – Powstaje szkolna herbaciarnia, gdzie uczniowie mogą liczyć na kubek tego gorącego napoju. Samorząd wydaje też szkolną gazetę.
 • 1972 – W szkole jest 250 zuchów i harcerzy, Rada Komendy Hufca Kalisz uważa naszą szkołą za najlepszą.
 • 13 stycznia 1973 delegacja uczniów naszej szkoły spotkała się w Warszawie z p. Wandą Broniewską, żoną naszego patrona, złożono także kwiaty na grobie poety na Cmentarzu Powązkowskim,
 • 1973 – Wizyta w szkole przedstawicieli niemieckiego miasta Cottbus.
 • 1973 – Szczep harcerski otrzymuje do dyspozycji pomieszczenie zwane harcówką, dziś są tam szatnie uczniowskie.
 • 22 II 1974 r. szkoła nasza otrzymuje za patrona Władysława Broniewskiego,
 • 1974 – Na szkolnych uroczystościach gra zespół mandolinistów.
 • 1974 – Kaliskie Zakłady Ceramiki Budowlanej sprawują patronat na naszą szkołą.
 • 1974 – Szczep harcerski naszej szkoły znów najlepszy w Kaliszu.
 • 1976 – Podczas obchodów święta sportu  oddano do użytku uczniów boiska sportowe.
 • 1976 – Istnieje w szkole reprezentacyjny zespól harcerski KALINKI.
 • 1976 –  czternastka była najbardziej usportowioną szkołą w Kaliszu, za co odebrała stosowny puchar.
 • 1985 – Szkoła ma nową dyrekcję: mgr Czesław Anczykowski – dyrektor, mgr Zofia Śniegocka i mgr Jadwiga Bugajna – zastępczynie dyrektora.
 • 1986 – Społeczność szkolna czyni zabiegi o nadanie sztandaru szkole.
 • 1987 – W Centralnym Święcie Młodości organizowanym w Kaliszu szkoła nasza otrzymuje w  nagrodę, za program artystyczny „Wesele w czternastce”, komputer.
 • 1987 – W telewizyjnym turnieju „Rambit” uczniowie naszej szkoły doszli do półfinału.
 • 1989 – Powstaje koło komputerowe, szkoła ma 3 komputery. Uczniowie uczą się, bawią i tworzą ciekawą grafikę komputerową”.
 • 1989 – Mamy sztandar!, w pierwszym poczcie byli: Piotr Borowiak, Magdalena Bielewicz, Elżbieta Grzesiak. Szkoła przyznaje też od tego czasu dyplom PRZYJACIEL SZKOŁY .
 • 1999 – P. Elżbieta Kirijczuk została wicedyrektorem szkoły.
 • 1999 – Pożegnaliśmy po raz ostatni klasy ósme a szkoła stała się sześcioklasową.
 • 2000 – Ukazuje się gazeta społeczności uczniowskiej „Szkolne Nowiny”.
 • 2005 – wicedyrektorem w czternastce jest p. Elżbieta Kowalska. Od tego również roku w budynku naszej szkoły funkcjonuje Niepubliczne Gimnazjum KSO EDUKATOR.
 • 2007 – Mistrzynie Polski w siatkówce żeńskiej WINIARY Kalisz odwiedziły – na zaproszenie samorządu uczniowskiego – naszą szkołę. Była konferencja prasowa oraz mecz z uczniami .
 • 2007 – Nowym dyrektorem szkoły została p. Dagmara Zimoch.
 • 2009 – W obecności władz miasta, zaprzyjaźnionych szkół i zaproszonych gości  oddano do użytku nowe boiska w naszej szkole – kosztowały 1 600 000 zł . Wcześniej nasza szkoła została gruntownie wyremontowana.