Informacje dla rodziców

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI

 

STYPENDIUM SOJALNE

Informacje o Stypendium

TERMINY SPOTKAŃ / ZEBRAŃ

rok szkolny 2023/2024

Pobierz załącznik

STYPENDIUM MIASTA KALISZA IM. ŚW. JANA PAWŁA II

STYPENDIUM  MIASTA  KALISZA  IM. ŚW. JANA  PAWŁA  II  ZA OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM  2023/24.

Uprzejmie informujemy, iż rodzice uczniów  uczęszczających do naszej szkoły mogą składać wnioski o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II

 

Wnioski  można  pobrać na stronie internetowej szkoły  www.sp14kalisz.pl lub u pedagoga szkolnego. Wniosek proszę drukować dwustronnie.

 

Termin składania wniosków: do dnia 21 czerwca 2024 r.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria:

 1. Średnia ocen osiągnięta w roku szkolnym, za który składa się wniosek:
 2. a) uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – minimum 5,70
 3. b) uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – minimum 5,20
 4. Próg dochodowy – 2400 zł netto miesięcznie na członka rodziny,
 5. Dodatkowe osiągnięcia w nauce (poza wysoką średnią ocen) lub przejawianie aktywnej postawy społecznej, potwierdzone przez szkołę lub wnioskodawcę opiniami, dokumentami bądź oświadczeniem.

Na stronie internetowej szkoły zamieszczony jest również ujednolicony Regulamin Stypendium (uchwała Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2023 r. wprowadziła 2 zmiany: podniesienie kryterium dochodowego na 2400 netto i podniesienie wysokości stypendium), w którym zamieszczone są wszystkie szczegółowe informacje.

Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego oraz w sekretariacie szkoły.

Pobierz wniosek

Regulamin

Porady dla rodziców

Przedstawiciele Rady Rodziców

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Klasa Imię i nazwisko rodzica
1a DAGMARA POKORSKA
komisja rewizyjna RR
1b RADOSŁAW MAŁECKI
komisja rewizyjna RR
2a PAULINA FUŁEK
2b MIŁOSZ NOWAK
3a ANETA RACHELSKA
przewodnicząca RR
3b KAROLINA ROZYNEK
skarbnik RR
4a DAWID BOROWIAK
zastępca przewodniczącej RR
4b AGATA SUWAŁA
5a KATARZYNA WARDĘGA
5b KATARZYNA KASPRZAK
5c ELŻBIETA FRĄTCZAK
6a JACEK PŁONKA
6b KAROLINA FAMULSKA
komisja rewizyjna RR
6c MAGDALENA RUPNICKA
7a ILONA KUCAL – WRZESIŃSKA
7b EDYTA MAZUREK
7c

ROMANA ZAWAL

sekretarz RR

8a RAFAŁ WŁODARCZYK
8b DARIUSZ GRUSZCZYŃSKI

Konto Rady Rodziców: 50 1020 2212 0000 5102 0093 9595

w tytule przelewu: Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

Regulamin Rady Rodziców

Profilaktyczna opieka zdrowotna i stomatologiczna

INFORMACJA dla RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną  i stomatologiczną uczniom na poniższych zasadach:

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania
  i wychowania p. Ewa Morgut.
 2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na I piętrze w segmencie klas młodszych.
 3. Pielęgniarka pracuje według następującego harmonogramu:wtorek od 7.30 do 13.30,

  czwartek od 7.30 do 14.00,
  piątek od 7.30 do 13.00

 4.  Na terenie Miasta Kalisza funkcjonują trzy gabinety stomatologiczne świadczące bezpłatnie świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia zlokalizowane na terenie szkół podstawowych:
  • w Szkole Podstawowej nr 12, 62-800 Kalisz, ul. Długosza 14,  gabinet stomatologiczny- lek. stom. Barbara Fijałkowska tel.: 608 495 055;
  • w Szkole Podstawowej nr 7, 62-800 Kalisz, ul. Robotnicza 5, Gabinet Stomatologiczny- lek.stom. Urszula Tomczak, tel.:  505 079 363;
  • w Szkole Podstawowej nr 10, 62-800 Kalisz, ul. Karpacka 3, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CALISIA, tel.:  62 500 00 00, 62 500 00 01;
  •  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURODENT Agnieszka Brodnicka, Remigiusz Błaszczyk Spółka Cywilna, 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 5, 62 766 86 85;

Ponadto w Kaliszu NFZ zawarł umowy na leczenie stomatologiczne
w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych z następującymi podmiotami:

 • NZOZ „ EURODENT” s.c., ul. Serbinowska 5, 62-800 Kalisz, 62 766 86 85;
 • NZOZ „ Przychodnia Stomatologiczna Centrum Usług Stomatologicznych, 62-800 Kalisz, ul. Polna 29, 62 766 66 22;
 • „ Stomatologia- Dobrzec” S.C. Helena Kokot- Madejczyk, Elżbieta Gabrysiak, Mirosława Humieja, 62- 800 Kalisz  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1A, 62 764 85 75;
 • NZOZ „DENTIX” s.c., 62-800 Kalisz, ul. Lipowa 18-22, 62 757 74 00;
 • NZOZ „CALISIA” , 62-800 Kalisz, ul. Kwiatowa 1, 62 500 00 00, 62 500 00 01;
 • Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Rubas, 62-800 Kalisz, ul. Browarna 5, 62 767 71 75
 • Gabinet Stomatologiczny Małgorzata Rączy Olczak, 62-800 Kalisz, ul. Kwiatowa 1,          62 753 01 62
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Danuta Szymaniak- Janczak, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 2A/7, 502 691 989;
 • KALMEDICA sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 71-75, 62 502 46 61
 • Gabinet Stomatologiczny- Jakub Kozubki , 62- 800 Kalisz, ul. Sylwestra Szpilowskiego 15, 694 507 789
 1. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i/lub stomatologiczną proszę o złożenie pisemnego „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do pielęgniarki i/lub lekarza dentysty.
 2. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne (leczenie) dziecko zgłasza się do lekarza dentysty z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
 3. W przypadku, gdy jesteście Państwo rodzicami dziecka przewlekle chorego lub niepełnosprawnego i chcecie, aby wasze dziecko było objęte profilaktyczną opieką zdrowotną przez pielęgniarkę w szkole, proszę o złożenie pisemnej zgody do pielęgniarki.
 4. Wzory sprzeciwów i zgód na świadczenia opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę i dentystę znajdują się na stronie www.sp14.kalisz.pl w zakładce RODZICE.

Pobierz ZGODA pielęgniarka

Pobierz SPRZECIW pielęgniarka

Pobierz ZGODA dentysta

Pobierz SPRZECIW dentysta