Oświatowa Giełda Pracy

Miasto Kalisz uruchomiło nową usługę dostępną pod adresem https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy

Za jej pomocą dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych mogą umieszczać ogłoszenia o wolnych stanowiskach pedagogicznych. Nauczyciele szukający pracy mogą umieszczać swoje oferty z załącznikami (CV, list motywacyjny, rekomendacje) lub aplikować na oferty zgłaszane przez dyrektorów. Dane giełdy pracy dotyczące ofert szkół  są publikowane na portalu Giełda Pracy, natomiast oferty i aplikacje zgłaszane przez nauczycieli są dostępne tylko dla dyrektorów w specjalnym module Platformy Krakfin. Poszukiwanie pracowników oraz obieg i przekazywanie dokumentów odbywa się w większości w systemie w formie elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach można zwrócić się do wybranej szkoły o umieszczenie informacji o poszukiwaniu pracy przez danego nauczyciela.

W związku z powyższym Wydział Edukacji nie będzie już przyjmował ofert nauczycieli poszukujących pracy. System umożliwia także publikowanie ofert dotyczących zatrudnienia pracowników niepedagogicznych.

GRONO PEDAGOGICZNE NASZEJ SZKOŁY

Dyrektor szkoły

Dagmara Zimoch

Wicedyrektor szkoły

Elżbieta Kowalska

Pedagog szkolny

Izabela Korycka

Psycholog szkolny

Martyna Cichosz

Biblioteka szkolna

Anna Bartczak

Logopeda/Terapeuta

Aleksandra Mazurek

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

Joanna Cierzan – Urbaniak

Świetlica szkolna – koordynator świetlicy

Monika Lewandowska

Ewa Jankiewicz

Nauczyciele świetlicy szkolnej

Monika Lewandowska

Ewa Jankiewicz

Marta Sobczyńska

Joanna Cierzan – Urbaniak

Jolanta Kędzia – Stempniewska

Język polski

Marta Konieczna (wych. kl. VI c)

Sławomir Starczynowski (wych. kl. IV b)

Arkadiusz Zimny (wych. kl. VI a)

Anna Suchorska (wych. kl. VIII a)

Historia /

Historia i społeczeństwo/

Wos

Joanna Musiał – Gałdusińska (wych. kl. VI b)

Małgorzata Kidoń (wych. kl. V c)

Język angielski

Alicja Kubala

Agnieszka Chamot – Durzalska 

Anna Jeżyk 

Elżbieta Sokół (wych. kl. VIII b)

Język niemiecki

Izabela Stępień

Matematyka

Małgorzata Kowalska (wych. kl. V a)

Agnieszka Kusiak (wych. kl. IV a)

Anna Wroczyńska

Przyroda 

Danuta Chojnacka

Muzyka

Andrzej Dziedziak

Plastyka

Emilia Kuczyńska (wych. kl. V b)

Technika

Emilia Kuczyńska

Wychowanie komunikacyjne

Emilia Kuczyńska

Informatyka

Andrzej Dziedziak

Kamilia Woźniak

Wychowanie fizyczne

Joanna Nowakowska (wych. kl. IV c)

Jerzy Wleklak

Maciej Idczak (wych. kl. VI b)

Iwona Szewko

Religia

Katarzyna Zakrzewska

Joanna Nowicka

Fizyka

Ewa Jezierska

Biologia

Danuta Chojnacka

Geografia

Alicja Olek (wych. kl. VII a)

Chemia

Ewa Jezierska

Nauczyciel wspomagający

Maciej Idczak 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Dorota Stankiewicz – Wasela

Doradztwo zawodowe

Agnieszka Kusiak

Nauczanie zintegrowane

Aleksandra Ptak (wych. kl. I a)

Monika Pawlak (wych. kl. I b)

Katarzyna Matuja (wych. kl. II b)

Iwona Durzalska (wych. kl. II a )

Małgorzata Matlak (wych. kl. III a)

Małgorzata Jaworska (wych. kl. III b)

NASZ PATRON WŁADYSŁAW BRONIEWSKI

„Każda chwila sprzyja bohaterstwu”

Władysław Broniewski (ur. 17 grudnia 1897 r.  w Płocku, zm. 10 lutego 1962 r. w Warszawie) – polski poeta, przedstawiciel liryki rewolucyjnej, tłumacz, żołnierz, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.

Władysław Broniewski wywodził się z rodziny inteligenckiej o szlacheckich korzeniach i żywej tradycji patriotycznej. Był synem Zofii z Lubowidzkich i Antoniego Broniewskiego, miał dwie starsze siostry – Zofię i Janinę.Uczył się w Gimnazjum Polskim w Płocku, gdzie był współzałożycielem półtajnej drużyny skautów, nawiązującej do tradycji Konstytucji 3 Maja i powstania styczniowego.

Uważał się za socjalistę, cenił sobie osobistą niezależność. W 1915 r. w wieku 17 lat wstąpił do Legionów Piłsudskiego. Walczył w 4 pułku piechoty Legionów. Brał udział w bitwie pod Jastkowem koło Lublina, gdzie jego pułk poniósł bardzo ciężkie straty. Za zasługi wojenne otrzymał Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyż Walecznych.

W 1918 r. wziął udział w manifestacyjnym pochodzie do kwatery Piłsudskiego.Za udział w kryzysie przysięgowym Broniewski był internowany w Szczypiornie. Zwolniony z obozu zdał maturę jako ekstern, po czym wstąpił na Uniwersytet Warszawski. Jednocześnie działał w konspiracji w Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu niepodległości niezadowolony z reform w powojennej Polsce stawał się coraz bardziej radykalny w swoich poglądach i w konsekwencji, po śmierci Gabriela Narutowicza, zbliżył się do KPP.

W 1939, w obliczu zagrożenia najazdem niemieckim, Broniewski opublikował słynny wiersz Bagnet na broń. We wrześniu 1939 zgłosił się do wojska na ochotnika. Przejechał z Warszawy przez Lublin i Lwów do Tarnopola. 12 września został przydzielony do Ośrodka Zapasowego 28 Dywizji Piechoty w Zbarażu. Zanim jednak miał okazję stanąć do walki, nastąpił sowiecki najazd na Polskę.W okresie powojennym początkowo tworzył poezję polityczno-propagandową, później utwory refleksyjne o motywach osobistych. W czasach stalinizmu był poetą głęboko zaangażowanym w budowę nowej rzeczywistości. Odmówił jednak napisania słów nowego hymnu polskiego, z czego propozycją zwrócił się do niego Bolesław Bierut. Wręczył mu podobno tylko kartkę z napisem Jeszcze Polska nie zginęła.

Poeta zmarł na raka krtani w Warszawie 10 lutego 1962 roku.

Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Orderem Budowniczych Polski Ludowej i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Tomiki wierszy:

 • Wiatraki (1925)
 • Dymy nad miastem (1972)
 • Troska i pieśń (1932)
 • Krzyk ostateczny (1938)
 • Bagnet na broń (1943)
 • Drzewo rozpaczające (1945)
 • Słowo o Stalinie (1949)
 • Nadzieja (1951)
 • Anka (1951)

Wiersze dla dzieci:

 • Zegary
 • Sam do szkoły
 • Literki
 • Wróżby
 • Gramy w zielone
 • Parowóz
 • Kominiarz
 • Popiel i Piast

Osięgnięcia Naszej Szkoły

Rok szkolny 2021/2022

Gratulacje:

Rok szkolny 2019/2020

W niedzielę 29 września na Torze Regatowym Malta w Poznaniu odbyły się Otwarte Mistrzostwa Miasta Poznania oraz Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików w wioślarstwie.W barwach Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego wystąpili reprezentanci naszej szkoły: Joanna Bajerska z klasy 8a, Mateusz Bielak z klasy 8a oraz Cezary Kobyłka z klasy 7b. Pierwsze miejsce zajęła czwórka podwójna dziewcząt w składzie: Joanna Bajerska, Julia Bartczak, Wiktoria Walczak i Natalia Grudziecka. Brąz na dwójce podwójnej dziewcząt zdobyły Joanna Bajerska i Julia Bartczak. Srebrne medale przypadły w udziale chłopcom na czwórce podwójnej, a byli to: Mateusz BielakBartosz Kliber, Filip Binek oraz Cezary Kobyłka. Chłopcy wraz z Aleksandrą Wawrzyniak zdobyli również srebrny medal na czwórce podwójnej ze sternikiem.

Bieg Ptolemeusza:

– Nadia Andrzejczak – III MIEJSCE (rocznik 2007 – 1000m)

– Maja Gąsiorowska – IV MIEJSCE (rocznik 2006 – 1500m)

– Jakub Jener – VI MIEJCE (rocznik 2005 – 1500m)

W październiku zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu plastycznego zorganizowanego przez p. Małgorzatę Jaworską, p. Monikę Lewandowską i p. Annę Bartczak. Konkurs skierowany był do uczniów z klas I-III.  Wyniki przedstawiają się następująco:

1 miejsce zajął Kacper Brożyna z kl. 2c

2 miejsce zajęła Milena Buczyńska z kl. 2c

3 miejsce zajęła Julia Kraszewska z kl. 3c

Wyróżnienia otrzymały:

Wiktoria Iepishyn z kl. 1c

Nicola Luterek z kl. 3c

Nadia Zabłocka z kl. 1c

Nadia Andrzejewska z kl. 3a

Maja Głowacka z kl. 3a

Antosia Szychowska z kl. 2c