Drzwi otwarte

Obwód szkoły

Obwód Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu ul. Mickiewicza 11:

ul. Al. Wojska Polskiego 64 – 82 tylko parzyste
ul. Adama Mickiewicza 7 – 11 tylko nieparzyste
ul. Adama Mickiewicza 16 – 18 tylko parzyste
ul. Podmiejska 23 – 29 tylko nieparzyste
ul. Serbinowska 1 – 9
ul. Juliusza Słowackiego
ul. Widok 53 – 101 tylko nieparzyste
ul. Widok 80 – 104 tylko parzyste
ul. Żabia

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Harmonogram rekrutacji oddziału przedszkolnego:

– składanie deklaracji pozostania w przedszkolu: 3 – 14 lutego

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24 lutego

6 marca

14 kwietnia

16 kwietnia

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

9 marca

13 marca

17 kwietnia

20 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 marca

28 kwietnia

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30 marca

1 kwietnia

29 kwietnia

30 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia

6 maja

Harmonogram rekrutacji Szkoły Podstawowe:

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24 lutego

6 marca

14 kwietnia

16 kwietnia

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

9 marca

13 marca

17 kwietnia

20 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 marca

28 kwietnia

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30 marca

1 kwietnia

29 kwietnia

30 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia

6 maja

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Klauzula informacyjna w związku z przeprowadzeniem naboru do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Scroll Up
Font Resize
Kontrast