Drzwi otwarte

Obwód szkoły

Obwód Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu ul. Mickiewicza 11:

ul. Al. Wojska Polskiego 64 – 82 tylko parzyste
ul. Adama Mickiewicza 7 – 11 tylko nieparzyste
ul. Adama Mickiewicza 16 – 18 tylko parzyste
ul. Podmiejska 23 – 29 tylko nieparzyste
ul. Serbinowska 1 – 9
ul. Juliusza Słowackiego
ul. Widok 53 – 101 tylko nieparzyste
ul. Widok 80 – 104 tylko parzyste
ul. Żabia

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Harmonogram rekrutacji Przedszkola:

– składanie deklaracji pozostania w przedszkolu: 1 – 8 marca

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 marca

29 marca

6 maja

8 maja

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 kwietnia

3 kwietnia

9 maja

10 maja

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17 kwietnia

17 maja

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

24 kwietnia

26 kwietnia

21 maja

22 maja

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia

23 maja

Harmonogram rekrutacji Szkoły Podstawowe:

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

18 marca

29 marca

6 maja

8 maja

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 kwietnia

3 kwietnia

9 maja

10 maja

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17 kwietnia

17 maja

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

24 kwietnia

26 kwietnia

21 maja

22 maja

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia

23 maja

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Poradnik dla rodziców

Szanowni Rodzice.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem przygotowanym przez Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Publikacja dostępna jest na stronie internetowej ministerstwa: www.men.gov.pl/pdr

Scroll Up
Font Resize
Kontrast