„WOLNOŚĆ BEZ NAŁOGÓW”

„WOLNOŚĆ BEZ NAŁOGÓW”

Wystawa pokonkursowa

W środę 4 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00 w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się uroczyste otwarcie galerii i wystawy pokonkursowej „WOLNOŚĆ BEZ NAŁOGÓW” podczas której wręczono  36 laureatom konkursu nagrody i wyróżnienia. Na konkurs wpłynęły 233 prace. Wśród osób nagrodzonych i wyróżnionych są nasi uczniowie. Gratulujemy !

Igor  Sadkowski – klasa 4a/ NAGRODA

Julia Klimińska – klasa 6b / WYRÓŻNIENIE