Informacje dla rodziców

TERMINY SPOTKAŃ / ZEBRAŃ

Termin Forma spotkania Cel
24 IX 2018r. Spotkanie wychowawców z rodzicami  w klasie
 • zapoznanie rodziców z dokumentami szkolnymi i zasadami obowiązującymi uczniów
 •  opracowanie klasowego planu pracy wychowawczej
 • wybory do Rady Oddziałowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców
 • omówienie spraw organizacyjnych klasy
22 X 2018r. Indywidualne spotkania nauczycieli                           z rodzicami
 • indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu
19 XI 2018r.

 

Spotkanie wychowawców z rodzicami  w klasie
 • przekazanie rodzicom informacji o realizacji planu wychowawczego,
 • omówienie organizacyjnych spraw klasowych
 • rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu
10 XII 2018r. Indywidualne spotkania nauczycieli                          z rodzicami
 • indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu,
 • poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych lub braku klasyfikacji (zgodnie ze statutem szkoły).
07 I 2019r. Indywidualne spotkania nauczycieli                          z rodzicami
 • indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu,
 • poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach
04 II 2019r. Spotkanie wychowawców z rodzicami  w klasie
 • przekazanie rodzicom informacji o uzyskanych przez syna / córkę  ocenach za I okres roku szkolnego 2018/2019,
 • podsumowanie pracy wychowawczej za I okres,
 • omówienie bieżących spraw klasowych.
11 III 2019r. Indywidualne spotkania nauczycieli                           z rodzicami
 • indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu
08 IV 2019r. Spotkanie wychowawców                       z rodzicami w klasie
 • omówienie bieżących spraw klasowych
 • rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu
13 V 2019r.

 

Indywidualne spotkania nauczycieli                          z rodzicami
 • indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu,
 • poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych  ocenach niedostatecznych lub braku klasyfikacji (zgodnie ze statutem szkoły)
03 VI 2019r.

 

Spotkanie wychowawców                       z rodzicami w klasie
 • przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach rocznych zajęć edukacyjnych i zachowania

 

INFORMACJA

STYPENDIUM MIASTA KALISZA IM. ŚW. JANA PAWLA II

 

INFORMACJA

uczniowie klas 4-7, że mogą ubiegać się o

STYPENDIUM MIASTA KALISZA im. ŚW. JANA PAWŁA II

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na I okres roku szkolnego 2018/2019 upływa 22 czerwca 2018 r. (do godz. 12.00)

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas 4-7, zamieszkali oraz zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Kalisza i spełniający łącznie następujące kryteria:

średnia ocen osiągnięta w okresie poprzedzającym okres, na który składa się wniosek-  uczniowie klas 4-6 minimum 5,20 , uczniowie klasy 7 – 4,80

– próg dochodowy – dochód do 1.000,00 zł. netto na członka rodziny ucznia

– wyjątkowe osiągnięcia potwierdzone pisemnie odpowiednimi dokumentami

– wzorowa postawa społeczno-patriotyczna – potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami.

 

Formularze wniosków można pobierać na stronie internetowej szkoły lub odbierać u pedagoga szkolnego. Rodzice składają wnioski u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia – dyplomy. Wszystkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

 

Przedstawiciele Rady Rodziców

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Konto Rady Rodziców: 50 1020 2212 0000 5102 0093 9595

w tytule przelewu: Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

 

 

L.p. Klasa Imię i nazwisko rodzica / funkcja w radzie rodziców
1. 0 BARTŁOMIEJ BŁAŻEWSKI
2. 1a KAROLINA NOWAKOWSKA
3. 1b KAROLINA FAMULSKA
4. 1c RENATA SZTENDEL       
5. 2a ARTUR WROCZYŃSKI      wiceprzewodniczący
6. 2b EDYTA MAZUREK
7. 2c ROMANA ZAWAL
8. 3a MAŁGORZATA WŁODARCZYK
9. 3b MONIKA CIEŚLAK      komisja rewizyjna
10. 4a ARTUR KUCZYŃSKI      komisja rewizyjna
11. 4b MAŁGORZATA PRZYBYŁ
12. 4c MARTA STARZONEK       skarbnik
13. 5a AGATA PIERZCHALSKA
14. 5b PIOTR ZAREMBA     komisja rewizyjna
15. 5c SYLWIA PLUCIŃSKA
16. 5d ANETA RACHELSKA        przewodnicząca
17. 5e MONIKA KOZŁOWSKA
18. 6a BEATA MAŁGORZATA BIERNAT
19. 6b JOANNA GAŁKOWSKA – WITASIAK
20. 6c ROMANA ZAWAL
21. 7a LIDIA DURKIEWICZ
22. 7b PAWEŁ ANDRZEJCZAK
23. 8a DOROTA LISIECKA
24. 8b BARBARA ZGARDA
25. 8c EWA DOLATA       sekretarz
Scroll Up
Font Resize
Kontrast