Informacje dla rodziców

UPRZEJMIE PROSZĘ WYCHOWAWCÓW O PRZEKAZANIE INFORMACJI

OGŁOSZENIE – stypendium socjalne

Uprzejmie informujemy, iż rodzice dzieci zamieszkujących w Kaliszu
i uczęszczających do Naszej Szkoły mogą ubiegać się o stypendium socjalne.

Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego lub na stronie internetowej szkoły a następnie złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

                               do dnia 15 września 2017r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 514 zł netto na członka rodziny.

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina Pięćset Plus nie jest wliczane do dochodu (prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku)

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w pouczeniu oraz katalogu wydatków (w załączeniu). Powyższe informacje będą dostępne dla Państwa również na stronie internetowej naszej szkoły.

 

Przedstawiciele Rady Rodziców

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Konto Rady Rodziców: 50 1020 2212 0000 5102 0093 9595

w tytule przelewu: Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

Terminy spotkań Rady Rodziców: 

 

L.p.

Klasa

Imię i nazwisko rodzica

      1. 0 NATALIA JARCZYŃSKA
      2. 1 a ARTUR WROCZYŃSKI     wiceprzewodniczący
      3. 1 b ANNA GLUBKA
      4. 1 c MONIKA ZARZYCKA
      5. 2 a MAŁGORZATA WŁODARCZYK
      6. 2 b MONIKA CIEŚLAK
      7. 3 a ARTUR KUCZYŃSKI    komisja rewizyjna
      8. 3b DOMINIKA MARZUCHOWSKA   komisja rewizyjna
      9. 3 c TOMASZ BUKOWSKI
      10. 4 a PIOTR SKOWROŃSKI   komisja rewizyjna
      11. 4 b PIOTR ZAREMBA
      12. 4 c SYLWIA PLUCIŃSKA
      13. 4 d ANETA RACHELSKA    przewodnicząca
      14. 4 e MONIKA KOZŁOWSKA
      15. 5 a PRZEMYSŁAW CHUDZIAK
      16. 5 b JOANNA GAŁKOWSKA – WITASIAK
      17. 5 c DOMINIKA GROCHOWSKA   skarbnik
      18. 6 a MAGDALENA TOMCZYŃSK
      19. 6 b PAWEŁ ANDRZEJCZAK
      20. 7 a DOROTA LISIECKA
      21. 7 b BARBARA ZGARDA
      22. 7 c EWA DOLATA  sekretarz
Scroll Up
Font Resize
Kontrast