Informacje dla rodziców

TERMINY SPOTKAŃ / ZEBRAŃ

RADY RODZICÓW

SPOTKANIA NAUCZYCIELI  Z RODZICAMI

28 IX 2017 r.

25 IX 2017 r.

—————–

23 X 2017 r. indywidualne

16 XI 2017 r.

20 XI 2017 r.

—————–

18 XII 2017 r.  indywidualne

—————–

15 I 2018 r.  indywidualne

01 II 2018 r.

05 II 2018 r.

—————–

12 III 2018 r.  indywidualne

12 IV 2018 r.

16 IV 2018 r.

29 V 2018 r.

WYJĄTKOWO WE WTOREK!

14 V 2018 r.  indywidualne

—————–

04 VI 2018 r.

INFORMACJA

STYPENDIUM MIASTA KALISZA IM. ŚW. JANA PAWLA II

 

INFORMACJA

uczniowie klas 4-7, że mogą ubiegać się o

STYPENDIUM MIASTA KALISZA im. ŚW. JANA PAWŁA II

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na I okres roku szkolnego 2018/2019 upływa 22 czerwca 2018 r. (do godz. 12.00)

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas 4-7, zamieszkali oraz zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Kalisza i spełniający łącznie następujące kryteria:

średnia ocen osiągnięta w okresie poprzedzającym okres, na który składa się wniosek-  uczniowie klas 4-6 minimum 5,20 , uczniowie klasy 7 – 4,80

– próg dochodowy – dochód do 1.000,00 zł. netto na członka rodziny ucznia

– wyjątkowe osiągnięcia potwierdzone pisemnie odpowiednimi dokumentami

– wzorowa postawa społeczno-patriotyczna – potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami.

 

Formularze wniosków można pobierać na stronie internetowej szkoły lub odbierać u pedagoga szkolnego. Rodzice składają wnioski u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia – dyplomy. Wszystkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

 

Przedstawiciele Rady Rodziców

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Konto Rady Rodziców: 50 1020 2212 0000 5102 0093 9595

w tytule przelewu: Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

Terminy spotkań Rady Rodziców: 

 

L.p.

Klasa

Imię i nazwisko rodzica

      1. 0 NATALIA JARCZYŃSKA
      2. 1 a ARTUR WROCZYŃSKI     wiceprzewodniczący
      3. 1 b ANNA GLUBKA
      4. 1 c MONIKA ZARZYCKA
      5. 2 a MAŁGORZATA WŁODARCZYK
      6. 2 b MONIKA CIEŚLAK
      7. 3 a ARTUR KUCZYŃSKI    komisja rewizyjna
      8. 3b DOMINIKA MARZUCHOWSKA   komisja rewizyjna
      9. 3 c TOMASZ BUKOWSKI
      10. 4 a PIOTR SKOWROŃSKI   komisja rewizyjna
      11. 4 b PIOTR ZAREMBA
      12. 4 c SYLWIA PLUCIŃSKA
      13. 4 d ANETA RACHELSKA    przewodnicząca
      14. 4 e MONIKA KOZŁOWSKA
      15. 5 a PRZEMYSŁAW CHUDZIAK
      16. 5 b JOANNA GAŁKOWSKA – WITASIAK
      17. 5 c DOMINIKA GROCHOWSKA   skarbnik
      18. 6 a MAGDALENA TOMCZYŃSK
      19. 6 b PAWEŁ ANDRZEJCZAK
      20. 7 a DOROTA LISIECKA
      21. 7 b BARBARA ZGARDA
      22. 7 c EWA DOLATA  sekretarz
Scroll Up
Font Resize
Kontrast