Informacje dla rodziców

TERMINY SPOTKAŃ / ZEBRAŃ

rok szkolny 2020/2021

Termin Forma spotkania Cel
21 IX 2020
22 IX 2020
23 IX 2020
Spotkanie wychowawców z rodzicami  w klasie ® zapoznanie rodziców z dokumentami szkolnymi i zasadami obowiązującymi uczniów
® opracowanie klasowego planu pracy wychowawczej
® wybory do Rady Oddziałowej oraz przedstawiciela do Rady Rodziców
® omówienie spraw organizacyjnych klasy
19 X 2020 Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami ® indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu
23 XI 2020
24 XI 2020
25 XI 2020
 
Spotkanie wychowawców z rodzicami  w klasie ® przekazanie rodzicom informacji o realizacji planu wychowawczego,
® omówienie organizacyjnych spraw klasowych
® rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu
21 XII 2020 Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami ® indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu,
® poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych lub braku klasyfikacji (zgodnie ze statutem szkoły).
25 I 2021 Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami ® indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu,
® poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach
8 II 2021
9 II 2021
10 II 2021
Spotkanie wychowawców z rodzicami  w klasie ® przekazanie rodzicom informacji o uzyskanych przez syna / córkę  ocenach za I okres roku szkolnego,
® podsumowanie pracy wychowawczej za I okres,
® omówienie bieżących spraw klasowych.
22 III 2021 Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami ® indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu
26 IV 2021
27 IV 2021
28 IV 2021
Spotkanie wychowawców z rodzicami w klasie ® omówienie bieżących spraw klasowych
® rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu
17 V 2021
 
Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami ® indywidualne rozmowy z rodzicami – przekazanie informacji o uczniu,
® poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych  ocenach niedostatecznych lub braku klasyfikacji (zgodnie ze statutem szkoły)
8 VI 2021
9 VI 2021
10 VI 2021 wyjątkowo w czwartek
Spotkanie wychowawców z rodzicami w klasie ® przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach rocznych zajęć edukacyjnych i zachowania

*daty wytłuszczone są dodatkowymi terminami spotkań, w sytuacji przedłużającego się stanu epidemicznego

STYPENDIUM MIASTA KALISZA IM. ŚW. JANA PAWŁA II

Informacje o Stypendium

Przedstawiciele Rady Rodziców

PRZEDSTAWICIELE RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Konto Rady Rodziców: 50 1020 2212 0000 5102 0093 9595

w tytule przelewu: Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

Klasa

Imię i nazwisko rodzica / funkcja w radzie rodziców

0

KAROLINA JAKUBOWSKA

1a

DAWID BOROWIAK

1b

AGATA SUWAŁA

2a

BARTOSZ ZAREMBA

2b

MARIUSZ ŻUREK

2c

MONIKA OLEJNICZAK

3a

JACEK PŁONKA

3b

KAROLINA FAMULSKA

3c

RENATA SZTENDEL

4a

ILONA KUCAL – WRZESIŃSKA

4b

EDYTA MAZUREK

4c

ROMA ZAWAL

5a

RAFAŁ WŁODARCZYK

5b

MONIKA CIEŚLAK              KOMISJA REWIZYJNA

6a

ARTUR KUCZYŃSKI           KOMISJA REWIZYJNA

6b

DOMINIKA MARZUCHOWSKA

6c

MARTA STARZONEK        SKARBNIK

7a

ILONA WRÓBEL

7b

PIOTR ZAREMBA         Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

7c

SYLWIA PLUCIŃSKA

7d

ANETA RACHELSKA        PRZEWODNICZĄCA

7e

MONIKA KOZŁOWSKA

8a

BEATA BIERNAT

8b

JOANNA GAŁKOWSKA – WITASIAK         SEKRETARZ

8c

MAGDALENA ANDRZEJAK        KOMISJA REWIZYJNA

Profilaktyczna opieka zdrowotna i stomatologiczna

INFORMACJA dla RODZICÓW

           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną  i stomatologiczną uczniom na poniższych zasadach:

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania
  i wychowania p. Ewa Morgut.
 2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na I piętrze w segmencie klas młodszych.
 3. Pielęgniarka pracuje według następującego harmonogramu:

wtorek od 7.30 do 13.30,

czwartek od 7.30 do 14.00,

piątek od 7.30 do 13.00

 1. Na terenie Miasta Kalisza funkcjonują trzy gabinety stomatologiczne świadczące bezpłatnie świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia zlokalizowane na terenie szkół podstawowych:
 • w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Długosza 14 (usługi świadczone są: wtorek 13-18, środa 10-15, czwartek 8-13)- Gabinet Stomatologiczny- lek. stom. Barbara Fijałkowska;
 • w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Robotnicza 5 (usługi świadczone są: poniedziałek 12-18, wtorek 9.30-13.30, środa 13-18)-Gabinet Stomatologiczny- lek.stom. Urszula Tomczak;
 • w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Karpacka 3 (usługi świadczone są: wtorek 8-13, środa 8-13, czwartek 8-13)- NZOZ CALISIA.

Ponadto w Kaliszu NFZ zawarł umowy na leczenie stomatologiczne
w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych z następującymi podmiotami:

 • NZOZ „ EURODENT” s.c., ul. Serbinowska 5, 62-800 Kalisz;
 • NZOZ „ Przychodnia Stomatologiczna Centrum Usług Stomatologicznych, ul. Polna 29, 62-800 Kalisz;
 • NZOZ „Przychodnia Stomatologiczna Dobrzec”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1A, 62-800 Kalisz;
 • Praktyka Stomatologiczna Teresa Stobienia- Hajdo, ul. Majkowska 13 A, 62-800 Kalisz;
 • NZOZ „DENTIX” s.c., ul. Lipowa 18-22, 62-800 Kalisz;
 • NZOZ „CALISIA” , ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz;
 • Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Rubas, ul. Browarna 5, 62-800 Kalisz;
 • Stomix s.c. Grupowa Praktyka Lekarska A. Mrowińska B. Strzelczyk,
  M Konopnickiej 3-5/4, 62-800 Kalisz;
 • Gabinet stomatologiczny Małgorzata Rączy Olczak, ul. Kordeckiego 34, 62-800 Kalisz;
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Danuta Szymaniak – Janczak, ul. Poznańska 2A/7, 62-800 Kalisz;
 • KALMEDICA sp. z o.o., ul. Częstochowska 71-75, 62-800 Kalisz;
 • Gabinet Stomatologiczny- Jakub Kozubki , ul. Sylwestra Szpilowskiego 15, 62- 800 Kalisz.
 1. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i/lub stomatologiczną proszę o złożenie pisemnego „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do pielęgniarki i/lub lekarza dentysty.
 2. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne (leczenie) dziecko zgłasza się do lekarza dentysty z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
 3. W przypadku, gdy jesteście Państwo rodzicami dziecka przewlekle chorego lub niepełnosprawnego i chcecie, aby wasze dziecko było objęte profilaktyczną opieką zdrowotną przez pielęgniarkę w szkole, proszę o złożenie pisemnej zgody do pielęgniarki.
 4. Wzory sprzeciwów i zgód na świadczenia opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę i dentystę znajdują się na stronie www.sp14.kalisz.pl w zakładce RODZICE.

Pobierz ZGODA pielęgniarka

Pobierz SPRZECIW pielęgniarka

Pobierz ZGODA dentysta

Pobierz SPRZECIW dentysta

 

Scroll Up
Font Resize
Kontrast