BEZPIECZNE FERIE

21 stycznia zostały ogłoszone wyniki szkolnego konkursu plastycznego: „Bezpieczne ferie”. Został zorganizowany przez panie: Annę Bartczak, Małgorzatę Jaworską, Izabelę Korycką, Emilię Kuczyńską,  Monikę Lewandowską i Joannę Szmaję, we współpracy z przedstawicielem...

Podziękowania dla Rodziców, Nauczycieli i Uczniów

Biblioteka szkolna składa serdeczne podziękowania za włączenie się w świąteczną akcję „I Ty możesz zostać Mikołajem”. Wasza pomoc i zaangażowanie przyczyniło się do wzrostu liczby książek o 155 egzemplarzy. Dziękuję za dotychczasową współpracę i liczę na...

STYPENDIUM MIASTA KALISZA im. ŚW. JANA PAWŁA II

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na II okres roku szkolnego 2019/2020  23 stycznia 2020 r. (do godz. 16.00) O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas 4-8, zamieszkali i zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Kalisza lub legitymujący się...
Scroll Up
Font Resize
Kontrast