Biblioteka szkolna składa serdeczne podziękowania za włączenie się w świąteczną akcję „I Ty możesz zostać Mikołajem”. Wasza pomoc i zaangażowanie przyczyniło się do wzrostu liczby książek o 155 egzemplarzy.

Dziękuję za dotychczasową współpracę i liczę na dalszą.