7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia
PODZIĘKOWANIA DLA MEDYKÓW
W Światowym Dniu Zdrowia oraz Pracownika Służby Zdrowia obchodzonym
7 kwietnia, składamy WSZYSTKIM PRACOWNIKOM SŁUŻBY ZDROWIA wyrazy uznania i podziękowania za podejmowany każdego dnia trud oraz pracę na rzecz ludzi chorych i potrzebujących pomocy.
Dziękujemy za Waszą ciężką i ofiarną służbę, szczególnie w tym trudnym dla całego świata czasie pandemii.
Za zaangażowanie oraz pomoc, jaka niesiecie Państwo wszystkim tym, którzy jej potrzebują, życzymy by Wasza wyjątkowa praca była źródłem osobistej radości i spełnienia. Życzymy zdrowia i wytrwałości.

Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu

W załączeniu przekazujemy drobny dar wdzięczności – prace przygotowane przez uczniów naszej szkoły w ramach szkolnej akcji „Podziękowania dla Medyków” zorganizowanej przez Klub Młodego Wolontariusza.
Podziękowania zostały przekazane do :
– Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu
– Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
– Przychodni Lekarskiej „PULS” przy ul. Polnej
– Przychodni Lekarskiej „Hipokrates” przy ul. Obozowej
– Przychodni Lekarskiej „Medix” przy ul. Majkowskiej
Wszystkim uczniom, którzy włączyli się do szkolnej akcji „Podziękowania dla Medyków” serdecznie dziękujemy za przygotowanie pięknych podziękowań i życzeń.
Opiekun Klubu Młodego Wolontariusza
pedagog Izabela Korycka