STYPENDIUM  MIASTA  KALISZA  IM. ŚW. JANA  PAWŁA  II

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium  za osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023  upływa dnia  23 czerwca 2023 r. do godziny 10.00 Proszę o zapoznanie się z  Regulaminem przyznawania stypendium zamieszczonym na stronie internetowej szkoły (załącznik 3) –...

#Laboratoria przyszłości

W ramach kółka fizycznego przy pomocy kolejnego sprzętu z programu laboratoria przyszłości tj. Lutownicy hot air uczniowie badali temperatury topnienia różnych substancji, poznaliśmy też metodę lutowania gorącym powietrzem przedmiotów z tworzyw sztucznych. Po raz...

Wycieczka klas 1b i 2b

Dnia 19 maja klasa 1b i 2b wybrały się na wycieczkę do Łodzi. Dzieci zwiedzały Experymentarium oraz uczestniczyły w warsztatach naukowych.

Debata edukacyjna organizowana przez Miasto Kalisz

Zapraszamy na kolejną debatę edukacyjną organizowaną przez Miasto Kalisz Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy rodziców, uczniów, nauczycieli, społeczników-wszystkich tych, którym edukacja jest bliska do Akceleratora Kultury 17 maja 2023r o godzinie 15:00. Będzie...