Lista osób zakwalifikowanych – Rekrutacja 2020/2021

Informacja zamieszczona zgodnie z $1 ustęp 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25.03.2020r. pozycja 5 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z...

UWAGA!!! SZKOŁA ZAmknięta

OD PONIEDZIAŁKU 16 DO 25 MARCA SZKOŁA ZAMKNIĘTA W CZWARTEK I PIĄTEK 12 i 13 MARCA, NIE BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNE ŚWIETLICA 12 i 13 MARCA PRACUJE ZGODNIE Z PLANEM