W dniu 6 marca 2020 roku odbyło się ogłoszenie wyników międzyszkolnego konkursu świetlicowego ,, Dbamy o zwierzęta i je szanujemy’’.  Zadaniem uczestników było wykonanie plakatu  o dowolnym formacie na powyższy temat.  Głównymi celami konkursu było uwrażliwienie uczniów na potrzeby zwierząt. Uświadomienie wychowanków, że zwierzęta są istotami żyjącymi i należy im się szacunek, a także  ukazanie odpowiedzialnej  postawy  wobec pupili. Wszystkie prace były bardzo ciekawe. Jury oceniało zgodność pracy z tematem konkursu, estetykę wykonania oraz oryginalność.

Wyniki:

I miejsce otrzymali  Jan Misiak, Oliwia Knop oraz Oliwia Stein z SP nr 12 w Kaliszu.

II miejsce  zajęła Alicja Chucka z SP nr 17 w Kaliszu.

III miejsce Maja Blaźlak z SP nr 14 w Kaliszu oraz Julia Szczerek z SP nr 2 w Kaliszu.

Wyróżnieni zostali:

Zofia Kędzia z SP nr 17 w Kaliszu.

Maja Bała oraz Amelia Bartczak z SP nr 8 w Kaliszu.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wyróżnieni wychowankowie odebrali upominki.  Wszystkim wychowankom kaliskich szkół podstawowych, biorących udział w konkursie, serdecznie dziękujemy. Wychowawcom składamy podziękowania za przygotowanie uczniów do udziału w tym wydarzeniu.

Zachęcamy do udziału w następnych konkursach świetlicowych!