• oddział przedszkolny – dnia 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 16.30

  • klasy I, II, III – dnia 19 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 8.30

  • klasy IV, V – dnia 19 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 9.30

  • klasy VI, VII – dnia 19 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 10.30

  • klasy VIII – dnia 19 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 11.30

  • Świetlica szkolna w dniu 19 czerwca czynna w godzinach 6.30 – 9.30