W grudniu br. Wychowawczynie świetlicy wraz z Klubem Młodego Wolontariusza zorganizowali konkurs plastyczny ,,Nasza moc to pomoc”. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy związanej z niesieniem pomocy innym osobom. Każda z prac była piękna i wyjątkowa.
Konkurs został rozpatrzony w dwóch kategoriach:
I kategoria – klasy 1-3
I miejsce- Anastazja Buczyńska z klasy 1a
II miejsce- Szymon Mikołajczyk z klasy 2b
III miejsce- Olga Baran z klasy 3c
II kategoria- klasy 4-8
I miejsce- Maria Owczarek z klasy 4c, Tobiasz Jaworski z klasy 7b
II miejsce- Magdalena Korko z klasy 4b, Anna Sielicka z klasy 5a
III miejsce-Julia Cempel z klasy 8c
Wyróżnienia
Mateusz Zimny z klasy 7b, Tatiana Karpisiewicz z klasy 5a
Dla Laureatów zostały przygotowane drobne upominki i dyplomy, będą one do odebrania w portierni szkolnej od dnia 17 grudnia br. (czwartek).
Dziękujemy za udział w konkursie, zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych wydarzeniach szkolnych.
Organizatorzy:
Świetlica szkolna i Klub Młodego Wolontariusza