5a i 5c w dniu dzisiejszym zwiedzała Fabrykę Cukierniczą „Kaliszanka” (obecnie Colian Holding). Jednego z największych producentów wafli w czekoladzie w Polsce tzw. GRZEŚKÓW. Dziękujemy Firmie PBS HOLDING spółka z.oo za ufundowane słodkiej niespodzianki – kolorowych Grześków.