Klasy czwarte, w ramach lekcji historii, odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach poświęconych powstaniu styczniowemu z okazji 160 rocznicy wybuchu powstania. Zajęcia dla nas poprowadziła pani Monika Sobczak – Waliś. Dziękujemy za dużą dawkę wiedzy na temat powstania oraz jego kaliskich wątków. Zobaczyliśmy także starodruki, najstarsze, najmniejsze i najcenniejsze książki w bibliotece.