W marcu pani Magdalena Kuźniacka -Gościmińska przeprowadziła warsztaty żywieniowe w klasie 2c.

Dzieci utrwaliły wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania. Zostały zapoznane z aplikacją: „Zdrowe zakupy”. Omówiły piramidę zdrowego odżywiania się. Wykonały również owocowe zwierzątka.

Na zakończenie warsztatów spróbowały dwóch koktajli owocowych (koktajl „Fiony” i koktajl „Shreka”) oraz zagłosowały, który z nich im bardziej smakował. Uczniowie zgodnie uznali zajęcia za bardzo ciekawe.