W listopadzie i styczniu 2021 r. nasza szkoła uczestniczyła w projekcie UNCEF Pomoc dla Jemenu.  W ramach akcji uczniowie zostali szczegółowo zapoznani z celami projektu czyli problem braku bezpieczeństwa żywnościowego, złych warunków sanitarnych i braku dostępu do bezpiecznej wody. Specjalnie przygotowane zajęcia, w tym prezentacje i filmy, umożliwiły uczniom zrozumienie tematu.
Zrealizowaliśmy wszystkie z trzech zaproponowanych aktywności związanych z akcją pomocową na rzecz dzieci w Jemenie:

  • „Lepszy świat dla dzieci w Jemenie” – uczniowie  stworzyli prace plastyczne, obrazujące wizję lepszego świata dla dzieci w tym kraju.
  • „Wspólna podróż po Jemenie” – uczniowie na godzinach wychowawczych zapoznały się z sytuacją rówieśników w Jemenie, podczas oglądania prezentacji przygotowanej przez UNICEF, przybliżającej trudną sytuację dzieci w tym kraju.
  • „Sprawdź, co wiesz o prawach dziecka” – dzieci i ich rodzice sprawdzili swoją wiedzę, rozwiązując przygotowany quiz on-line.

Z okazji MIEDZYNARODOWEGO DNIA PRAW DZIECKA na stronie szkoły przypomnieliśmy dzieciom ich prawa i zapoznali uczniów z trudną sytuacją dzieci w Jemenie. Pamiętaliśmy także o kolorze niebieskim. Wykorzystaliśmy kolor niebieski, jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.