W grudniu 2020 roku odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs – W Stulecie Bitwy Warszawskiej dla uczniów klas IV-VI. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką w dowolnym formacje przedstawiającej plakat z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Prace zostały ocenione w dwóch kategoriach – praca plastyczna i praca multimedialna.
W kategorii praca multimedialna laureatkami zostały: Zuzanna Jarus i Hanna Szczeblewska.
W kategorii praca plastyczna laureatami zostali: Maria Owczarek, Nadia Szczygiecka i Brajan Włodarczyk.
Gratulujemy laureatom.
Nagrody i dyplomy będą do odebrania w szkole po feriach w portierni szkoły.