Ogłaszamy wyniki  Szkolnego Konkursu Plastycznego „Mój miś” zorganizowanego przez p. Katarzynę Matuję  i p. Aleksandrę Jamruszkę. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III.  Nadesłano wiele przepięknych prac wykonanych różnymi technikami, prezentujemy niektóre z nich.

Wyniki przedstawiają się następująco:
1 miejsce zajął Dawid Kołodziejczyk 3a
2 miejsce zajęła Antonina Gajda 2c
3 miejsce zajął Igor Janiak 1a

Wyróżnienia otrzymali:
– Anna Płonka klasa 3a
– Aleksandra Załomska 3b