Wydział Edukacji przypomina, iż Rada Miasta Kalisza wprowadziła zmiany w uchwale Nr XXXVIII/611/2005

z dnia 24 listopada 2005 r.  w sprawie przyznawania stypendiów Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II .

 Na stronie można pobrać aktualny wniosek i regulamin przyznawania stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II.

Wniosek

Regulamin