Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 14  są już pełnoprawnymi uczniami. 25 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

Uroczystość prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego SP nr 14 Maja Idziak. Powitała on zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców. Krótką część artystyczną zaprezentowali uczniowie klasy 3c.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani wicedyrektor Joanna Nowakowska wyczytywała kolejno wszystkich uczniów klas pierwszych.  Pani dyrektor Dagmara Zimoch dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 14 ” i dotykając ołówkiem ramion pierwszoklasistów. Pani wicedyrektor Elżbieta Kowalska wręczała uczniom dyplomy.

Później przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców i bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.