Temat: Pamiętnik Natalii – opowiadanie kryminalne.

Cel ogólny:

Uczeń pisze opowiadanie.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

– rozumie cechy gatunkowe opowiadania,

– zna podział prozy ze względu na temat,

– pracuje w grupie, kulturalnie dyskutuje,

– tworzy plan ramowy/szczegółowy,

– pisze poprawnie pod względem ortograficznym, językowym, interpunkcyjnym.

 

Czas 90 min

 

  1. Powitanie, przedstawienie celów lekcji.
  2. Przypomnienie pojęć: opowiadanie (kryminalne, sensacyjne, detektywistyczne).
  3. Sytuacja problemowa – z rozsypanki obrazów, uczniowie, pracując w grupach, muszą stworzyć szkic opowiadania – użycie tablicy w celu prezentacji zdjęć.
  4. Zebranie pomysłów – dyskusja.
  5. Zapisanie planu opowiadania – praca samodzielna.
  6. Pisanie opowiadania – praca samodzielna /druga godzina lekcyjna/.

 

Arkadiusz Zimny