Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się dnia 1 września 2021 r. zgodnie z następującym harmonogramem:
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:
klasa 3a – sala lekcyjna 29, godzina 9.15
klasy 2a, 2b – sale lekcyjne odpowiednio 15, 28, godzina 9.30
klasy 3b, 3c – sale lekcyjne odpowiednio 27, 14, godzina 10.00
klasy pierwsze – duża sala gimnastyczna godzina 10.30
Uczniowie oraz opiekunowie, przychodzą do szkoły punktualnie o wyznaczonej godzinie, wchodzą wejściem bocznym (przy portierni z lewej strony), dezynfekują ręce i udają się do wyznaczonego miejsca spotkania. Na wspólnych częściach – korytarze, szatnie, toalety
zaleca się uczniom noszenie maseczek. Opiekun dziecka ma obowiązek zakrywania nosa i ust przez cały czas przebywania w szkole. Uczniowi może towarzyszyć opiekun, zgodnie z zasadą 1 uczeń – 1 opiekun. W trakcie pobytu w szkole w przestrzeni wspólnej opiekun
ucznia odpowiedzialny jest za zachowanie zasady: dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m, dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m
KLASY 4 – 8:
klasy 5a, 6b, 7b, 8a, 8e – sale lekcyjne odpowiednio 12, 1, 23, 7, 10 godzina 8.30, wchodzą i wychodzą wejściem głównym
klasy 4a, 4b, 4c – duża sala gimnastyczna, następnie sale lekcyjne odpowiednio 6, 5, 20 godzina 9.00, wchodzą i wychodzą wejściem od strony boiska
klasy 5b, 5c, 7a, 8b, 8d – sale lekcyjne odpowiednio 21, 2, 11, 25, 8, godzina11.00, wchodzą i wychodzą wejściem głównym
klasy 6a, 7c, 8c – sale lekcyjne odpowiednio 9, 22, 24, godzina 12.00, wchodzą i wychodzą wejściem od strony boiska
Uczniowie oraz rodzice/opiekunowie, przychodzą do szkoły punktualnie o wyznaczonej godzinie, wchodzą wyznaczonym wejściem, dezynfekują ręce i udają się do wyznaczonego miejsca spotkania. Na wspólnych częściach – korytarze, szatnie, toalety –
uczniów obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic. Opiekun ucznia ma obowiązek zakrywania nosa i ust przez cały czas przebywania w szkole. Uczniowi może towarzyszyć opiekun, zgodnie z zasadą 1 uczeń – 1 rodzic. W trakcie pobytu w szkole w przestrzeni wspólnej opiekun odpowiedzialny jest za zachowanie zasady: dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m, dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m.
ZAPISY DO ŚWIETLICY
Informujemy że w dniu 1.09.2021 r. w godzinach 8.00 – 14.00 będzie można pobrać Karty zapisu dziecka do świetlicy w następujących miejscach:
klasy 1 – 3 stolik przy schodach, obok sali nr 15 (parter segment klas młodszych),
klasy 4 – 8 korytarz przy głównym wejściu.
Karty należy oddawać osobiście codziennie w godzinach 8.00 – 10.00 i 14.00 – 15.00 jednak nie później niż do 15 września.
W przypadku braku możliwości dostarczenia Karty w wyznaczonych godzinach, należy
wrzucić ją do zabezpieczonego kartonu znajdującego się w portierni.