Wydział Edukacji informuje, że w związku z sytuacja epidemiologiczną rekrutacja do szkół ponadpodstawowych będzie przebiegać prawie w całości elektronicznie. Kandydat powinien złożyć wniosek poprzez system NABO https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/.  Poprzez utworzone w systemie NABO konto kandydat dostarcza do wybranej szkoły skan świadectwa oraz skan wyników egzaminu ósmoklasisty. Kandydat powinien pojawić się w szkole ponadpodstawowej dopiero w dniach 13 – 18 sierpnia składając oryginały dokumentów ( świadectwa oraz wyników egzaminu ) w celu potwierdzenia  woli nauki.