Regulamin konkursu międzyszkolnego ,,Uroki zimy”
1.Organizator konkursu: Wychowawcy świetlicy ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu.
2.Nauczyciele odpowiedzialni: Ewa Jankiewicz, Ida Kuehn, Marta Sobczyńska, Aleksandra Ptak, Aleksandra Jamruszka, Agata Wawrzyniak.
3.Cele konkursu:
-rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci,
– ekspresja przeżyć w formie zdjęć,
-konfrontacja osiągnięć fotograficznych,
-odszukiwanie i postrzeganie walorów artystycznych.
4.Forma prac konkursowych:
– dziecko samodzielnie wykonuje fotografię,
-jedna osoba może zgłosić  do konkursu jedną pracę.
5.Forma pracy:
-zdjęcie należy przesłać na jednego z wybranych e-maili  Wychowawczyń świetlicy:
p. Ewa Jankiewicz e.grzybowska@sp14.kalisz.pl
p.Ida Kuehn i.kuehn@sp14.kalisz.pl
6.Do pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem, klasą.
7.Podsumowanie konkursu:
-prace należy przesłać do dnia 14 grudnia 2020r. na jeden z podanych wcześniej e-maili.
8.O wynikach zostaną Państwo poinformowani wiadomością mailową.
9.Przewiduje się nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla Laureatów.
10.Odbiór nagród odbędzie się po indywidualnym ustaleniu terminu z organizatorami konkursu.
11.Organizator zastrzega ewentualną zmianę terminu konkursu.
Kontakt:
62 766 14 55 sekretariat
numer wewnętrzny 16 świetlica