W dniu 15.06.2021 odbył się organizowany przez p. Jurka Wleklaka rajd rowerowy. Uczestniczyły w nim klasy 5,6,7,8.