Dnia 18 października 2023 r. w naszej szkole odbyło się  szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra tytoń”, które przeprowadziły p. Elżbieta Wojtyła i p. Joanna Jaroma- Woźniak z Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Kaliszu. Celem projektu z zakresu profilaktyki antytytoniowej jest wzrost świadomości młodzieży województwa wielkopolskiego w zakresie zagrożeń związanych z paleniem tytoniu.

W szkoleniu brali udział uczniowie z klas 8 oraz 7 c – grupa liczyła 25 uczniów. Młodzieżowi Liderzy Zdrowia będą mogli przekazywać wiedzę na temat szkodliwości palenia tytoniu swoim rówieśnikom w środowisku szkolnym.
Młodzież brała czynny udział w dyskusji, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i aktywnie uczestniczyła w warsztatach.
Po zakończeniu szkolenia omówiono z młodzieżą propozycje działań w zakresie profilaktyki tytoniowej w szkołach i środowisku lokalnym. Uczestnicy otrzymali dyplomy „Młodzieżowego Lidera Zdrowia – kontra tytoń” oraz materiały edukacyjne.

https://www.gov.pl/web/psse-kalisz/mlodziezowi-liderzy-zdrowia–kontra-tyton