W tym roku szkolnym realizujemy w klasach VII i VIII na lekcjach historii projekt edukacyjny Lepsza Szkoła, którego organizatorem jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.