INFORMACJA dla RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Broniewskiego  w Kaliszu informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną. Więcej informacji i wzory sprzeciwów i zgód na świadczenia opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę i dentystę znajdują się  w zakładce RODZICE —-> Opieka zdrowotna.