Podziękowanie

Najserdeczniejsze podziękowania dla rodziców i uczniów naszej szkoły.
Ponownie otaczamy się ogromną życzliwością  i szeroko rozumianą pomocą. Dziękuję za już pokaźną wrażliwość  i otwartość na potrzeby szkolne uczniów.

Anna Bartczak – bibliotekarz.