15 lutego Szkolna Świetlica wraz z Samorządem Uczniowskim zorganizowała pocztę walentynkową. Wychowankowie przebrani w czerwone stroje otrzymywali kartki z życzeniami od rówieśników, które świetlica zbierała przez cały ubiegły tydzień. W ten sposób uczciliśmy Dzień Zakochanych.