W styczniu 2021 odbył się świetlicowy konkurs literacki „Wiersz od serca dla Babci i Dziadka” skierowany do wychowanków świetlicy z klas 1-3. Jury konkursu postanowiło:

– w kategorii „klasy 1” nagrodzić I miejscem Mikołaja Machelaka z klasy Ia
– w kategorii „klasy 2-3” – ze względu na bardzo wysoki poziom dostarczonych przez uczniów prac – jury postanowiło nie przyznawać miejsca II i III i wszystkich uczestników nagrodzić miejscem I. Laureatami zostali:

Olga Baran z klasy 3c
Milenę Buczyńską z klasy 3c
Aleksandra Kuczyńska z klasy 3c
Antonina Faltyńska z klasy 3c
Dawid Kołodziejczyk z klasy 3a

Nagrodzonych zapraszamy po odbiór dyplomów oraz nagród 2 lutego o godzinie 9:40.