Ferie zimowe na terenie całego kraju w roku szkolnym 2020/2021 trwają od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.