Drużyna złożona z czterech dziewcząt z klasy 8a: Nadii Szczygiecka, Amelii Stępień, Oliwii Majdy oraz Marty Kasprzak w piątek 7 października zajęła 1 miejsce podczas  tegorocznego Finału Nocy Zawodowców zorganizowanej przez CWRKDiZ  w Kaliszu.  Na każdego uczestnika czekały atrakcje, pokazy zawodowców, gry, zabawy oraz widowiskowy pokaz laserów.
Dziewczyny otrzymały nagrodę za zadania, które musiały wykonać w kilku etapach. Uczestniczyły w grze zespołowej „Zawodowy Express” podczas której wykonywały prace  przygotowane przez pracodawców. Następnie  brały udział w quizie zawodoznawczym odpowiadając na 20 pytań. Ostatni etap to zadania wykonane w Muzeum Historii Przemysłu oraz z Zespole Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku.
Gratulujemy.