Informacja zamieszczona zgodnie z $1 ustęp 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 25.03.2020r. pozycja 5 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Pierwsza klasa

Oddział przedszkolny