„Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat”. Źródło: Lapbook a edukacja czytelnicza  czyli jak zachęcić  dzieci do czytania
W naszych historycznych lapbookach znajdziemy rysunki, obrazy, pojęcia, daty, biogramy, osie czasu, opisy wydarzeń, odkryć i osiągnięć i wiele innych informacji.  To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach, kopertach. Takie lapbooki tworzyli dziś uczniowie klas 6c i 6e na lekcjach historii jako podsumowanie wiadomości o XVI wieku.