Nowy rok szkolny – nowe zadania i co za tym idzie – nowe możliwości- szerokie perspektywy działania.
Jako szkoła wkraczamy dużymi krokami w ministerialny program, który ma na celu budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Nauczyciele z naszej szkoły zaangażowani w projekt przystąpili do szkolenia z zakresu obsługi drukarki 3D. O tym jakie możliwości niesie ze sobą druk przestrzenny, po co i jak wykorzystywać drukarkę 3D opowiadał podczas szkolenia Pan Grzegorz Górecki, któremu bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i przekazaną wiedzę.
A o to kilka zdjęć z naszego szkolenia.