Wykorzystujemy drukarkę 3D do drukowania brył przestrzennych, które wykorzystamy na lekcji matematyki.