Gratulacje dla NADII KOSIOREK uczennicy klasy 7b za wyróżnienie w konkursie plastycznym:

„Przyjaciel do adopcji”. Do konkursu organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta Kalisza we

współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Kaliszu zakwalifikowano 183 prace plastyczne oraz 47

fotografii. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród odbyło się 15

listopada w Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie można przyjść i zobaczyć nagrodzone w tym roku

prace.