Czy dzieci chętnie uczęszczają na kółko plastyczne?

Czy interesująco spędzają czas na artystycznych zajęciach?

Czy uczniowie wykonują na kółku oryginalne i kolorowe prace plastyczne?

Niech odpowiedziami na te pytania będą poniżej zamieszczone zdjęcia 🙂