Na terenie Rezerwatu Archeologicznego odbyły się zajęcia historyczno – plastyczne. Zwiedziliśmy Rezerwat, w plenerze wysłaliśmy elementy architektury. Droga na i z Zawodzia była również świetną lekcja wychowania fizycznego. Pozdrawiamy zmęczeni, ale w świetnych nastrojach bo pogoda dopisała.