Uczniowie klas 5a i 5c zwiedzali kulisy kaliskiego teatru. Odwiedzili przestrzenie niedostępne dla widzów: zaplecze sceny, garderoby aktorów, pracownie … I oczywiście poznali historię teatru. Następnie spacerkiem przez park dotarli do Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza i wzięli udział w lekcji archeologicznej.