Z dniem 01 czerwca 2021, wznowiony zostaje program Karta Dobrego Ucznia. Program dotyczy nowego semestru.

Do przyznania Karty Dobrego Ucznia należy stosować średnie ocen zgodne z Regulaminem przyznawania stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II, tj.: ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą i średnią ocen  kl. VII-VIII 5,20 oraz  kl. IV-VI 5,50. Kartę może otrzymać uczeń bez względu na miejsce zamieszkania.

Otrzymać je mogą dzieci, które spełniają powyższe warunki oraz nie otrzymały Stypendium Św. Jana Pawła II.

Karty dla nowych użytkowników będą wydawane od 24.05.2021r. w dziale marketingu w Aquaparku (pokój nr 1.06. parter tuż obok sklepu sportowego), od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

Aby maksymalnie ułatwić jego realizację Aquapark  nie będzie  doładowywać kart plastikowych a każdemu uczniowi wyda papierowe bilety, które będzie można wykorzystać na basenie wewnętrznym lub zewnętrznym.