W poniedziałek 16 września Nasi uczniowie pod opieką pani Joanny Musiał-Gałdusińskiej wzięli udział w Grze Miejskiej pt.:  ” Śladami mniejszości narodowych tworzących życie miasta w początkach niepodległości” . Drużyna w składzie: Aleksandra Popiołek, Zofia Wawrzyniak, Mateusz Bielak, Jakub Michalski i Jakub Walczak miała za zadanie udzielić odpowiedzi na pytania związane z historią Kalisza w pięciu punktach kontrolnych. Wywalczyliśmy III miejsce. Gratulacje dla drużyny!!!
Gra odbyła się w ramach  27 Europejskich Dni Dziedzictwa  pod hasłem  „Kaliski splot kulturowy u progu niepodległości”, a organizatorem było III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.