W czwartek 19 października uczniowi klasy 5a uczestniczyli w Finansowych rozgrywkach w

Młodzieżowym Domu Kultury na ul. Teatralnej. Warsztaty miały na celu edukację finansową poprzez

zabawę, rozmowę, integrację i doświadczenie.