Świetlica szkolna przy SP 14 organizuje przy współudziale społeczności szkolnej: Samorządu Uczniowskiego, PCK oraz Klubu Młodego Wolontariusza akcję „Dzieci dzieciom”, w ramach której przez cały marzec zbierane będą słodycze dla podopiecznych Kaliskiego Domu Dziecka. Prosimy o składanie datków do kartonu znajdującego się przy portierni.
Dziękujemy za wsparcie i dobre serce.