17 września obchodzimy 82. rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę oraz Światowy Dzień Sybiraka. W tym dniu nasz poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystości, która odbyła się w ogrójcu klasztoru oo. Jezuitów przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu. Nasza delegacja zapaliła znicz pamięci przed obeliskiem poświęconym pamięci Sybiraków.