Poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w obchodach 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości odbyły się na Głównym Rynku. Podczas ceremonii zaprezentowano mieszkańcom zrekonstruowany sztandar inspirowany oryginalną chorągwią 29. pułku Strzelców Kaniowskich. W samo południe odbyło się wspólne odśpiewanie i odegranie Hymnu Państwowego.